දැන්විම් 6 න් 1-6 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඹුරුපිටිය හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - ලේබල් අංශයේ සේවකයින් -කඹුරැපිටිය
ලේබල් අංශයේ සේවකයින් -කඹුරැපිටිය

Easy job pvt ltd

රු 35,000 - 42,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - කොළඹ වරාය (පුද්) අංශයට සේවකයින් - කඹුරුපිටිය
කොළඹ වරාය (පුද්) අංශයට සේවකයින් - කඹුරුපිටිය

Factoy recruitment company

රු 48,000 - 58,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Account Assistant - Kamburupitiya

Private Poster

රු 1 - 2

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - රෑම්බොයි - කඹුරුපිටිය
රෑම්බොයි - කඹුරුපිටිය

Asb pvt ltd

රු 45,000 - 55,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - සුපරීක්ෂක(කාන්තා/පිරිමි)- කඹුරුපිටිය
සුපරීක්ෂක(කාන්තා/පිරිමි)- කඹුරුපිටිය

DMI(Pvt)Ltd

රු 34,000 - 38,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 28
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - කාර්යාල කාර්ය සහයක - කඹුරුපිටිය
කාර්යාල කාර්ය සහයක - කඹුරුපිටිය

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 17,500 - 25,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 37

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!