දැන්විම් 55 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Anthurium
Anthurium

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

පැය 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Orchid plants
Orchid plants

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 110

දින 1
ආහාර-කළුතර - Coconut (pol/පොල් )
Coconut (pol/පොල් )

කළුතර, ආහාර

රු 52

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Red palm tree
Red palm tree

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 7,500

දින 2
ආහාර-කළුතර - Coconuts(පොල් අඟල්13ට වැඩි/13 inch +) ⁣
දින 3
ආහාර-කළුතර - Coconut (පොල් )
Coconut (පොල් )

කළුතර, ආහාර

රු 50

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - ඇන්තුරියම් ෆ්ලවර්ස්
ඇන්තුරියම් ෆ්ලවර්ස්

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 3
ආහාර-කළුතර - Mushroom
Mushroom

කළුතර, ආහාර

රු 300

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Red Palm Tree
Red Palm Tree

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 3,000

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Bird nest plants
Bird nest plants

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 9
Sahal miladee ganu lebe.

කළුතර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

දින 12
ආහාර-කළුතර - Cuttle Fish Squid & Broken Rings
Cuttle Fish Squid & Broken Rings

කළුතර, ආහාර

රු 760

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Thailand orchid plant
Thailand orchid plant

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 12
ආහාර-කළුතර - Afia Extra Virgin Olive Oil 500ml
Afia Extra Virgin Olive Oil 500ml

කළුතර, ආහාර

රු 1,000

දින 13
ආහාර-කළුතර - Tema Branded 250g
Tema Branded 250g

කළුතර, ආහාර

රු 340

දින 14
ආහාර-කළුතර - Toffee Imported
Toffee Imported

කළුතර, ආහාර

රු 1,900

දින 14
ආහාර-කළුතර - Toffee Imported
Toffee Imported

කළුතර, ආහාර

රු 2,000

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - හෝයා ඉටි මල්
හෝයා ඉටි මල්

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 15
ආහාර-කළුතර - Al marai cheese new stock
Al marai cheese new stock

කළුතර, ආහාර

රු 220

දින 19
ආහාර-කළුතර - මය්යොක්කා
මය්යොක්කා

කළුතර, ආහාර

රු 50

දින 19
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Orchid plants
Orchid plants

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 20
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Begonia Plants
Begonia Plants

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 21
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Anthurium Plants
Anthurium Plants

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 22
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Orchid Plants
Orchid Plants

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 22
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Ornamental plants
Ornamental plants

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!