දැන්විම් 55 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

ආහාර-කළුතර - Cafee Warga
Cafee Warga

කළුතර, ආහාර

රු 890

දින 1
ආහාර-කළුතර - Banana
Banana

කළුතර, ආහාර

රු 55

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Pepper Plants (Gammiris Pala)
Pepper Plants (Gammiris Pala)

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Tea Pala
Tea Pala

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - කේන් පාම් පඳුරු විකිනීමට ඇත
කේන් පාම් පඳුරු විකිනීමට ඇත

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 2
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Kubota AX60 Harvester
Kubota AX60 Harvester

කළුතර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,500,000

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Anthurium thoga
Anthurium thoga

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Anturium Plants
Anturium Plants

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 55,000

දින 6
ආහාර-කළුතර - කංකුන් තොග
කංකුන් තොග

කළුතර, ආහාර

රු 30

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Gamiris Pala/pepper Plants
Gamiris Pala/pepper Plants

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 32

දින 7
ආහාර-කළුතර - Coconut
Coconut

කළුතර, ආහාර

රු 43

දින 9
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Rice Mill
Rice Mill

කළුතර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 250,000

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Bangkok Anthurium
Bangkok Anthurium

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,500

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Kariwala Gasak
Kariwala Gasak

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Japan Araliya
Japan Araliya

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,000

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Orchid
Orchid

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - ඇන්තුරියම් ෆ්ලවර්ස්
ඇන්තුරියම් ෆ්ලවර්ස්

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 14
ආහාර-කළුතර - Quail egg
Quail egg

කළුතර, ආහාර

රු 11

දින 14
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - මැෂිම ට්‍රැක්ටරය සහ ටේලරය
මැෂිම ට්‍රැක්ටරය සහ ටේලරය

කළුතර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 750,000

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Orchid Plants
Orchid Plants

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 600

දින 15
ආහාර-කළුතර - Malu pol
Malu pol

කළුතර, ආහාර

රු 38

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Kubuk Pala
Kubuk Pala

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 19
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Lipstick Plants
Lipstick Plants

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 80

දින 20
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Lipstick Plants
Lipstick Plants

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 80

දින 21
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Cinnamon Plants (kurudu pala)
Cinnamon Plants (kurudu pala)

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!