දැන්විම් 63 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

ආහාර-කළුතර - BLACK PEPPER
BLACK PEPPER

කළුතර, ආහාර

රු 1,400

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කළුතර - elu pohora
elu pohora

කළුතර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 100

දින 2
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Kubota AX60 Harvester
Kubota AX60 Harvester

කළුතර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,500,000

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Chilli Plant
Chilli Plant

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 3
ආහාර-කළුතර - Umbalakada
Umbalakada

කළුතර, ආහාර

රු 1,400

දින 3
ආහාර-කළුතර - Maldives fish
Maldives fish

කළුතර, ආහාර

රු 1,400

දින 4
ආහාර-කළුතර - Tea Powder
Tea Powder

කළුතර, ආහාර

රු 700

දින 4
ආහාර-කළුතර - Cinnamon
Cinnamon

කළුතර, ආහාර

රු 1,150

දින 4
ආහාර-කළුතර - Goraka
Goraka

කළුතර, ආහාර

රු 425

දින 4
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Kubota L1-195 tractor
Kubota L1-195 tractor

කළුතර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 750,000

දින 4
ආහාර-කළුතර - White coconut oil
White coconut oil

කළුතර, ආහාර

රු 390

දින 5
ආහාර-කළුතර - Gammiris
Gammiris

කළුතර, ආහාර

රු 1,050

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Xmass moss atttached coconut shell
Xmass moss atttached coconut shell

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Bratonia 'Tolkien' Orchid
Bratonia 'Tolkien' Orchid

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,250

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Vanda Orchid
Vanda Orchid

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,250

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Fox tail tress
Fox tail tress

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 7,500

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - ඇන්තුරියම් ෆ්ලවර්ස්
ඇන්තුරියම් ෆ්ලවර්ස්

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 14
ඇල් හාල් බිජ ( ස්ව්‍යයන්ජාත) අවශයි

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

දින 14
ආහාර-කළුතර - Farm white eggs wholesale
Farm white eggs wholesale

කළුතර, ආහාර

රු 16

දින 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Lucky Plant
Lucky Plant

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 750

දින 16
ආහාර-කළුතර - Malu pol thoga vikinimata atha
Malu pol thoga vikinimata atha

කළුතර, ආහාර

රු 55

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Bigoniya Plants
Bigoniya Plants

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 19
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - PINEAPPLE PLANTS
PINEAPPLE PLANTS

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

දින 23
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - රූට් බෝල් පැල විකිණීමට
රූට් බෝල් පැල විකිණීමට

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 23
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - KUBUK PALA VIKINIMATA ATHA
KUBUK PALA VIKINIMATA ATHA

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 18,000

දින 24

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!