දැන්විම් 47 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කළුතර - Manyokka ala
Manyokka ala

කළුතර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

පැය 7
ආහාර-කළුතර - උසස් තත්වයේ දේශීය මී පැණි
පැය 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Vanda orchids
Vanda orchids

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,800

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කළුතර - Kithul pany
Kithul pany

කළුතර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 600

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Begonia plants
Begonia plants

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - හයිඩ්‍රිඩ් ඕකීඩ් පැල
හයිඩ්‍රිඩ් ඕකීඩ් පැල

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - මිලියන් ෆලවර්ස්
මිලියන් ෆලවර්ස්

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 5
ආහාර-කළුතර - CASHEW NUTS
CASHEW NUTS

කළුතර, ආහාර

රු 2,500

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Raw Turmeric
Raw Turmeric

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 180

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Clean Raw Turmeric
Clean Raw Turmeric

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 180

දින 10
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කළුතර - Coconut (malu pol)
Coconut (malu pol)

කළුතර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 72

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Tea pala
Tea pala

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 18

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Lucky Plant With Pot
Lucky Plant With Pot

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 3,800

දින 17
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - ORCHIDS PLANT
ORCHIDS PLANT

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Bonsai tree
Bonsai tree

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 5,000

දින 19
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කළුතර - Cooking Oil (RBD Palm Olein)
Cooking Oil (RBD Palm Olein)

කළුතර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 5,350

දින 20
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කළුතර - Pure Bee Honey පිරිසිදු මී පැණි
Pure Bee Honey පිරිසිදු මී පැණි

කළුතර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 3,000

දින 22
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - සැන්ඩ්‍රියානා
සැන්ඩ්‍රියානා

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,000

දින 23
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Mahogani Plants
Mahogani Plants

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 25
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Bangkok Orchid Plants
Bangkok Orchid Plants

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 125

දින 25
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Bamboo trees for sale
Bamboo trees for sale

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 170

දින 26
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Orchid Plants
Orchid Plants

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 425

දින 27
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Plan trees
Plan trees

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 27
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කළුතර - පොහොර
පොහොර

කළුතර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 100

දින 27
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Kubota AX60 Harvester
Kubota AX60 Harvester

කළුතර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,500,000

දින 28

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!