දැන්විම් 56 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

ආහාර-කළුතර - Himalayan Pink Salt - 500g Bottle
Himalayan Pink Salt - 500g Bottle

කළුතර, ආහාර

රු 375

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - ඕකිඩ් පැල
ඕකිඩ් පැල

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

පැය 8
ආහාර-කළුතර - Wedding Cakes
Wedding Cakes

කළුතර, ආහාර

රු 35

දින 3
ආහාර-කළුතර - Puwak
Puwak

කළුතර, ආහාර

රු 3

දින 3
ආහාර-කළුතර - Nes TeA
Nes TeA

කළුතර, ආහාර

රු 790

දින 3
ආහාර-කළුතර - Coffee
Coffee

කළුතර, ආහාර

රු 790

දින 3
ආහාර-කළුතර - Sini Murukku
Sini Murukku

කළුතර, ආහාර

රු 30

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - ඇන්තුරියම් ෆ්ලවර්ස්
ඇන්තුරියම් ෆ්ලවර්ස්

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 4
වියළි කොට්‍ටම්බ මිලට ගනු ලැබේ.

කළුතර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

දින 5
වියළි කොට්ටම්බ ගෙඩි අවශ්‍යයි

කළුතර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Orchids
Orchids

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 550

දින 5
ආහාර-කළුතර - Fish Sauce (BABA sauce)
Fish Sauce (BABA sauce)

කළුතර, ආහාර

රු 365

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - කුරුදු පැළ (cinnamon plants)
කුරුදු පැළ (cinnamon plants)

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 17

දින 6
Del Pela Avasai

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

දින 6
ආහාර-කළුතර - Himalayan Pink Salt - 500g Bottle
Himalayan Pink Salt - 500g Bottle

කළුතර, ආහාර

රු 375

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Flowers Pots Plastic
Flowers Pots Plastic

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Anthuriyam Plant
Anthuriyam Plant

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 275

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Orchid Plant House
Orchid Plant House

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 85,000

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Chili Plant
Chili Plant

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - හෝයා ඉටි මල්
හෝයා ඉටි මල්

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 16
ආහාර-කළුතර - Broiler Chicken
Broiler Chicken

කළුතර, ආහාර

රු 420

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Foxtail & Christmas plam
Foxtail & Christmas plam

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 17
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Wee Molak
Wee Molak

කළුතර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 180,000

දින 19
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Pineapple Plants
Pineapple Plants

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

දින 19
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Bonsai tree
Bonsai tree

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25,000

දින 21
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Anthurium
Anthurium

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 22

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!