දැන්විම් 49 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි සේවා

වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - All Construtions In Kadawatha Area
All Construtions In Kadawatha Area

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - Accounts/Audit/Tax (ගිණුම්/ විගණන/බදු)
Accounts/Audit/Tax (ගිණුම්/ විගණන/බදු)

ගම්පහ, වෙනත් සේවා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Home construction
Home construction

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 1,290

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - පාරම්පරික උඩරට මුල් ඇදුම් සහ ආභරණ
පාරම්පරික උඩරට මුල් ඇදුම් සහ ආභරණ

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 35,000

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - කිරි කළ,සශ්‍රීක මේසය
කිරි කළ,සශ්‍රීක මේසය

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - මංගල සැරසිලි
මංගල සැරසිලි

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 25,000

දින 2
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Cctc Camera Repair
Cctc Camera Repair

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 1,750

දින 4
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 8 channel cctv camera system
8 channel cctv camera system

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 49,500

දින 4
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Tile and marble working
Tile and marble working

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 25

දින 5
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Building construction
Building construction

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 2,950

දින 6
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - All Construtions In Kadawatha Area
All Construtions In Kadawatha Area

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 6
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Dj music & Sounds Hiring
Dj music & Sounds Hiring

ගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 7,000

දින 9
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Wedding saree for hire
Wedding saree for hire

ගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 12,000

දින 10
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - House construction
House construction

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 10
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Home constructions
Home constructions

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 1,290

දින 13
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Home construction
Home construction

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 1,290

දින 15
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - House Sonstruction
House Sonstruction

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 1,290

දින 15
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Roofing and tile work
Roofing and tile work

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 25

දින 16
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Home construction
Home construction

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 123

දින 16
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Home construction
Home construction

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 25

දින 16
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - House Construction
House Construction

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 16
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Copper Color Aluminium Pantry
Copper Color Aluminium Pantry

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 3,000

දින 16
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Ac Repair and Service
Ac Repair and Service

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 18
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Ac installation and repair
Ac installation and repair

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 18
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - TUBE WELL (නළ ලිං කාර්ම්කයෝ )
TUBE WELL (නළ ලිං කාර්ම්කයෝ )

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 650

දින 18
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - Accounts/Audit/Tax (ගිණුම්/ විගණන/බදු)
Accounts/Audit/Tax (ගිණුම්/ විගණන/බදු)

ගම්පහ, වෙනත් සේවා

දින 23
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Carpenter
Carpenter

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 25

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!