වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 75 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි සුරතල් සතුන්

සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Boxer puppies
Boxer puppies

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 25,000

පැය 1
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Ridgeback puppies
Ridgeback puppies

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 13,500

දින 1
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Ckc Labrador Boy for Stud
Ckc Labrador Boy for Stud

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 15,000

දින 1
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Labrador puppy
Labrador puppy

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 30,000

දින 1
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Pigeon
Pigeon

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 600

දින 1
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - African & white face cockatiel brids
African & white face cockatiel brids

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 8,000

දින 1
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Discus Fish
Discus Fish

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 800

දින 1
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Lion German Sheperd Puppys
Lion German Sheperd Puppys

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 22,000

දින 2
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Red Tail Silver Arowana
Red Tail Silver Arowana

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 10,000

දින 4
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Rottweiler Puppies
Rottweiler Puppies

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 35,000

දින 4
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Pigeon
Pigeon

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 1,500

දින 6
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Dashound Dog For Crossing
Dashound Dog For Crossing

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 5,000

දින 6
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Boxer Puppies (Imported Quality)
Boxer Puppies (Imported Quality)

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 30,000

දින 6
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Rottweiler puppy
Rottweiler puppy

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 43,000

දින 7
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Finches
Finches

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 1,200

දින 8
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Love birds with cage
Love birds with cage

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 4,000

දින 11
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Persian Kittens
Persian Kittens

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 25,000

දින 12
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Richback dog crossing
Richback dog crossing

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 7,000

දින 12
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - African lung fish
African lung fish

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 8,500

දින 12
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Green tero
Green tero

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 175

දින 13
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Discus Breeding Pair (Snakeskin)
Discus Breeding Pair (Snakeskin)

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 7,900

දින 14
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Finches
Finches

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 1,300

දින 14
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Racing Homer Pigeon
Racing Homer Pigeon

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 3,000

දින 16
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Shi-Tzu Puppy
Shi-Tzu Puppy

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 35,000

දින 18
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Discus
Discus

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 10,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!