වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 70 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි සුරතල් සතුන්

සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - FIGHTER FISH
FIGHTER FISH

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 250

විනාඩි 41
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Rottweiler puppies
Rottweiler puppies

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 32,000

විනාඩි 45
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Crossing
Crossing

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 12,000

දින 1
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Bulmastiff For Stude ( Crossing )
Bulmastiff For Stude ( Crossing )

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 50,000

දින 1
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - German shepherd crossed puppies
German shepherd crossed puppies

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 5,000

දින 1
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - රොට්වයලර් බලු පැටවුන්
රොට්වයලර් බලු පැටවුන්

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 43,000

දින 1
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Lion shepherd puppies
Lion shepherd puppies

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 17,000

දින 1
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - ROTTWEILER DOG FOR STUD
ROTTWEILER DOG FOR STUD

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 30,000

දින 2
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - African love brids
African love brids

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 3,500

දින 2
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Angel fish
Angel fish

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 15

දින 2
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Lion Shepherd
Lion Shepherd

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 23,000

දින 2
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Rottweiler for stud service(crossing)
Rottweiler for stud service(crossing)

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 10,000

දින 3
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Lion German Shepard for Crossing.
Lion German Shepard for Crossing.

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 7,000

දින 4
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Lion German Shepherd puppies
Lion German Shepherd puppies

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 20,000

දින 5
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - German sheperd puppies
German sheperd puppies

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 35,000

දින 5
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - German shepherd puppies
German shepherd puppies

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 20,000

දින 8
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Lion Shepherd
Lion Shepherd

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 25,000

දින 8
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Shitzu dog
Shitzu dog

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 42,000

දින 11
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Doberman Puppies
Doberman Puppies

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 16,000

දින 11
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - German shepherd puppies
German shepherd puppies

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 23,000

දින 12
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Labrador puppies
Labrador puppies

සාමාජිකයාගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 40,000

දින 12
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Black phantum tetra
Black phantum tetra

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 30

දින 13
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Carp Fish
Carp Fish

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 35

දින 14
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Gouldian finch
Gouldian finch

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 12,500

දින 15
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Red eye love birds
Red eye love birds

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 1,200

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!