මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කඩවත හිදී රැකියා අවස්ථා

දැන්විම් 94 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි