දැන්විම් 99 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ඉඩකඩම්

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Holiday Bungalow in Jaffna
Holiday Bungalow in Jaffna

කාමර: 10+, නානකාමර: 3

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,000 රාත්‍රියකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-යාපනය - Commercial property for rent in Jaffna town(Facing bus stand)
Commercial property for rent in Jaffna town(Facing bus stand)

4,200 වර්ග අඩි

යාපනය, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 500,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-යාපනය - Land sale in Jaffna
Land sale in Jaffna

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 11,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-යාපනය - House For Sale In Jaffna
House For Sale In Jaffna

කාමර: 4, නානකාමර: 2

යාපනය, නිවාස

රු 9,000,000

දින 1
නිවාස-යාපනය - Land with House for Sale Jaffna
Land with House for Sale Jaffna

කාමර: 2, නානකාමර: 1

යාපනය, නිවාස

රු 8,000,000

දින 1
නිවාස-යාපනය - House for Rent in - Nallur
House for Rent in - Nallur

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 20,000 මසකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-යාපනය - Shop for Rent in - Jaffna
Shop for Rent in - Jaffna

950 වර්ග අඩි

සාමාජිකයායාපනය, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 15,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-යාපනය - Land for Sale in Jaffna
Land for Sale in Jaffna

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 11,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-යාපනය - Shop for Rent - Jaffna
Shop for Rent - Jaffna

1,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයායාපනය, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 40,000 මසකට

දින 3
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - D'Villa Guest House in - Jaffna
D'Villa Guest House in - Jaffna

කාමර: 5, නානකාමර: 5

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

දින 3
දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-යාපනය - Commercial Property for Rent - Jaffna
Commercial Property for Rent - Jaffna

1,400 වර්ග අඩි

සාමාජිකයායාපනය, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 22,000 මසකට

දින 4
දින 4
Looking for House

යාපනය, නිවාස

දින 5
ඉඩම්-යාපනය - Land for Sale in
Land for Sale in

24.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 8,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-යාපනය - Shop for Rent in jaffna
Shop for Rent in jaffna

300 වර්ග අඩි

සාමාජිකයායාපනය, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 35,000 මසකට

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-යාපනය - Building for Rent
Building for Rent

1,361 වර්ග අඩි

සාමාජිකයායාපනය, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 35,000 මසකට

දින 8
නිවාස-යාපනය - House for Rent In Jaffna
House for Rent In Jaffna

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 15,000 මසකට

දින 9
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Rooms for rent in Jaffna
Rooms for rent in Jaffna

කාමර: 9, නානකාමර: 6

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,000 රාත්‍රියකට

දින 9
ඉඩම්-යාපනය - Land For Sale - Jaffna
Land For Sale - Jaffna

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 19,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
නිවාස-යාපනය - House for Rent - Jaffna
House for Rent - Jaffna

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 50,000 මසකට

දින 10
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Rooms for rent -Jaffna
Rooms for rent -Jaffna

කාමර: 7, නානකාමර: 5

සාමාජිකයායාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,000 රාත්‍රියකට

දින 10
ඉඩම්-යාපනය - Land sale jaffna
Land sale jaffna

60.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 7,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 11
දින 13
ඉඩම්-යාපනය - Land for sale - Jaffna
Land for sale - Jaffna

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 2,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 14
නිවාස-යාපනය - Beautiful 3 Bedroom House for sale In Jaffna
Beautiful 3 Bedroom House for sale In Jaffna

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 8,000,000

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!