මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කෙටි කාලීන නිවාඩු නිකේතන කුලියට දීම සඳහා | යාපනය

දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි