දැන්විම් 11 න් 1-11 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Rooms/Holiday/Guest House In jaffna
Rooms/Holiday/Guest House In jaffna

කාමර: 4, නානකාමර: 3

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,900 රාත්‍රියකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Holiday Bungalow Manipay Jaffna
Holiday Bungalow Manipay Jaffna

කාමර: 4, නානකාමර: 2

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 6,000 රාත්‍රියකට

පැය 2
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Holiday Bungalow in Jaffna
Holiday Bungalow in Jaffna

කාමර: 10+, නානකාමර: 2

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,500 රාත්‍රියකට

දින 5
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - FURNISHED ROOMS FOR RENT, NALLUR
FURNISHED ROOMS FOR RENT, NALLUR

කාමර: 2, නානකාමර: 3

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 500 රාත්‍රියකට

දින 11
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Hari Bol Holiday Rooms & Bungalow Jeffna
Hari Bol Holiday Rooms & Bungalow Jeffna

කාමර: 10, නානකාමර: 5

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,000 රාත්‍රියකට

දින 14
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Rooms for rent in Jaffna
Rooms for rent in Jaffna

කාමර: 3, නානකාමර: 2

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,000 රාත්‍රියකට

දින 24
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Dolphin Hotel (#165)Wayikkal,
Dolphin Hotel (#165)Wayikkal,

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයායාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 21,819 රාත්‍රියකට

දින 25
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Holiday House for rent in Jaffna
Holiday House for rent in Jaffna

කාමර: 6, නානකාමර: 6

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,000 රාත්‍රියකට

දින 44
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Rooms/Holiday/Guest House In jaffna
Rooms/Holiday/Guest House In jaffna

කාමර: 4, නානකාමර: 3

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,900 රාත්‍රියකට

දින 44
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Holiday Bungalow In Jaffna
Holiday Bungalow In Jaffna

කාමර: 6, නානකාමර: 6

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 10,000 රාත්‍රියකට

දින 59
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Bungalow in Jaffna
Bungalow in Jaffna

කාමර: 7, නානකාමර: 5

සාමාජිකයායාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,000 රාත්‍රියකට

දින 223
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Guest House / Home Stay Jaffna
Guest House / Home Stay Jaffna

කාමර: 10, නානකාමර: 4

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,000 රාත්‍රියකට

දින 572

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!