දැන්විම් 9 න් 1-9 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Holiday Bungalow Manipay - Jaffna
Holiday Bungalow Manipay - Jaffna

කාමර: 4, නානකාමර: 2

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 6,000 රාත්‍රියකට

දින 5
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Brindhaban Rest - Jaffna
Brindhaban Rest - Jaffna

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 9
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - SK Rest - Jaffna
SK Rest - Jaffna

කාමර: 6, නානකාමර: 6

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,800 රාත්‍රියකට

දින 9
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Holiday Bungalow in Jaffna
Holiday Bungalow in Jaffna

කාමර: 10+, නානකාමර: 3

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,000 රාත්‍රියකට

දින 20
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Full Home for Rent. (RS.8000/= [20 people] ) in Jaffna
Full Home for Rent. (RS.8000/= [20 people] ) in Jaffna

කාමර: 7, නානකාමර: 3

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 36
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - D'Villa Guest House in - Jaffna
D'Villa Guest House in - Jaffna

කාමර: 5, නානකාමර: 5

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

දින 41
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Rooms for rent in Jaffna
Rooms for rent in Jaffna

කාමර: 9, නානකාමර: 6

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,000 රාත්‍රියකට

දින 47
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Rooms for rent -Jaffna
Rooms for rent -Jaffna

කාමර: 7, නානකාමර: 5

සාමාජිකයායාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,000 රාත්‍රියකට

දින 48
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Guest House in Manipay
Guest House in Manipay

කාමර: 8, නානකාමර: 8

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!