වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 47 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Data Entry Operator - Jaela
Data Entry Operator - Jaela

Marina Foods Pvt Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Crew Member ( Part Time) - Ja Ela
Crew Member ( Part Time) - Ja Ela

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - General Clerk (Female ) - Ja Ela
General Clerk (Female ) - Ja Ela

Easy English Academy , 95/A , Wewala,Ja -Ela

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
වෙළඳ සේවක / සේවිකාවන් - ජා-ඇල

විජේසිරි ස්ටෝර්ස්

රු 30,000 - 45,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
රෙදිපිළි ප්‍රදර්ශනාගාරයකට ඇබර්තු - ජා-ඇල

Shanaka Dress Point

රු 30,000 - 40,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
රියදුරන් - ජා-ඇළ

MaMa Candy (Pvt)Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - සහාය කලමනාකරු - ජා ඇල
සහාය කලමනාකරු - ජා ඇල

OPTIMO INTERNATIONAL

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Office Clerk - Ekala
Office Clerk - Ekala

domex

රු 15,000 - 20,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
Graphic Designer - Ja Ela

Acit lanka

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - වෙළඳ සහායක-ජා - ඇල ( K-Zone)
වෙළඳ සහායක-ජා - ඇල ( K-Zone)

ODEL PLC

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Driver - Ja-Ela
Driver - Ja-Ela

king tours

රු 25,000 - 40,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Business Coordinator (Girls) - Ja-Ela
Business Coordinator (Girls) - Ja-Ela

Smart Brand Malasiya( cobra goup)

රු 50,000 - 100,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Business Development Officer - Kelaniya
Business Development Officer - Kelaniya

DSI Mount Spring Water (Pvt) Ltd

රු 25,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
Accounts Clerk (Male / Female ) - Ja Ela

Nikko nadi enterprises (pvt) ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
Office Administrator (Female) - Ja Ela

Nikko nadi enterprises (pvt) ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
Sales Coordinator (Male) - Ja Ela

Nikko nadi enterprises (pvt) ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
මැෂින් ක්‍රියාකරුවන් (පිරිමි) - ජා ඇල

Diyatha Pharmaceutical and Healthcare (Pvt) Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
Electronic Technicians - Ja Ela

software company

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Computer Technician - Ja-Ela
Computer Technician - Ja-Ela

Smart Computers

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන් - ජාඇල
ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන් - ජාඇල

Asb Pvt Ltd

රු 38,000 - 45,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - ලිපිකාරිනියන් - ජාඇල
ලිපිකාරිනියන් - ජාඇල

Asb Pvt Ltd

රු 18,000 - 20,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Traning Manager - Ja Ela
Traning Manager - Ja Ela

Stallion advertising

රු 30,000 - 75,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - කෝකිවරු - ජා-ඇල
කෝකිවරු - ජා-ඇල

QUEENS GRAND KITCHEN

රු 45,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
Designer - Ja Ela

pv creations

රු 25,000 - 30,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Executive - Ja ela
Sales Executive - Ja ela

Garage Aiyya

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!