මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

පුද්ගලික රියදුරු රැකියා අවස්ථා | ගාල්ල

දැන්විම් 1 න් 1-1 දක්වා පෙන්නුම් කරයි