මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

සැහැල්ලු වාහන රියදුරු රැකියා අවස්ථා | දෙහිවල

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි