මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ඇසුරුම් නිලධාරී රැකියා අවස්ථා | දෙහිවල

දැන්විම් 6 න් 1-6 දක්වා පෙන්නුම් කරයි