දැන්විම් 45 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි නිවාස

නිවාස-කළුතර - House for Sale in Horana
House for Sale in Horana

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 6,900,000

දින 2
නිවාස-කළුතර - House for Sale in Horana
House for Sale in Horana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 5,250,000

දින 3
නිවාස-කළුතර - House for Sale in Horana
House for Sale in Horana

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 13,000,000

දින 7
නිවාස-කළුතර - Horana | House Sale MCP607
Horana | House Sale MCP607

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 12,000,000

දින 7
නිවාස-කළුතර - House with land for sale in Horana Town
House with land for sale in Horana Town

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 7,212,500

දින 7
නිවාස-කළුතර - House for Sale in Horana
House for Sale in Horana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 3,500,000

දින 9
නිවාස-කළුතර - House For Sale in Horana
House For Sale in Horana

කාමර: 7, නානකාමර: 7

කළුතර, නිවාස

රු 27,500,000

දින 9
නිවාස-කළුතර - House for sale in Horana
House for sale in Horana

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 6,200,000

දින 9
නිවාස-කළුතර - House for Sale in Horana
House for Sale in Horana

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 15,000,000

දින 16
නිවාස-කළුතර - House for sale in Horana
House for sale in Horana

කාමර: 6, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 18,500,000

දින 17
නිවාස-කළුතර - House for sale in Horana
House for sale in Horana

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 7,800,000

දින 17
නිවාස-කළුතර - Newly Build House For Sale in Wawlagala
Newly Build House For Sale in Wawlagala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 8,500,000

දින 21
නිවාස-කළුතර - House For Sale in Horana
House For Sale in Horana

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 9,000,000

දින 23
නිවාස-කළුතර - New House For Sale In Horana
New House For Sale In Horana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 6,500,000

දින 23
නිවාස-කළුතර - House with Land for Sale in Horana
House with Land for Sale in Horana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 14,000,000

දින 27
නිවාස-කළුතර - House for sale in Horana
House for sale in Horana

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 9,500,000

දින 27
නිවාස-කළුතර - House for sale in Horana
House for sale in Horana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 16,500,000

දින 27
නිවාස-කළුතර - House for sale Horana
House for sale Horana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 4,500,000

දින 28
නිවාස-කළුතර - හොරණින් ඉඩමක් සමඟ නිවසක්
හොරණින් ඉඩමක් සමඟ නිවසක්

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 7,212,500

දින 30
නිවාස-කළුතර - House For Sale In Horana
House For Sale In Horana

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 1,650,000

දින 30
නිවාස-කළුතර - House for sale with land in Horana
House for sale with land in Horana

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 14,500,000

දින 30
නිවාස-කළුතර - House for sale in Horana
House for sale in Horana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 2,900,000

දින 30
නිවාස-කළුතර - New House for sale in Gonapola
New House for sale in Gonapola

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 4,000,000

දින 31
නිවාස-කළුතර - Agana Niwasak Wikineemta Etha
Agana Niwasak Wikineemta Etha

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 6,200,000

දින 32
නිවාස-කළුතර - Complete house for sale horana
Complete house for sale horana

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කළුතර, නිවාස

රු 14,500,000

දින 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!