දැන්විම් 72 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ආභරණ

ආභරණ-ගම්පහ - ටයිගර් අයි මැණික් පළඳනා තත්ත්ව සහතික ඇති ව තොග මිලට විකිණීමට ඇත
ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ආභරණ-ගම්පහ - ජාතිගල් නිල් සහ පුෂ්පරාග තොග
ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ආභරණ-ගම්පහ - ටයිගර් අයි මැණික් පළඳනා තත්ත්ව සහතික ඇති ව තොග මිලට විකිණීමට ඇත
ආභරණ-ගම්පහ - Silver Chain Ithaly
Silver Chain Ithaly

ගම්පහ, ආභරණ

රු 11,000

දින 1
ආභරණ-ගම්පහ - Silver chain
Silver chain

ගම්පහ, ආභරණ

රු 9,000

දින 1
ආභරණ-ගම්පහ - ජාතිගල් නිල් සහ පුෂ්පරාග තොග
ආභරණ-ගම්පහ - Silver bracelet
Silver bracelet

ගම්පහ, ආභරණ

රු 9,000

දින 1
ආභරණ-ගම්පහ - Jewellery Box
Jewellery Box

ගම්පහ, ආභරණ

රු 5,000

දින 1
ආභරණ-ගම්පහ - Yellow Sapphire
Yellow Sapphire

ගම්පහ, ආභරණ

රු 35,000

දින 1
ආභරණ-ගම්පහ - Bangale Set
Bangale Set

ගම්පහ, ආභරණ

රු 350

දින 3
ආභරණ-ගම්පහ - Silver bracelet.
Silver bracelet.

ගම්පහ, ආභරණ

රු 6,500

දින 3
ආභරණ-ගම්පහ - Blue Sapphire Gems- 1.25cts
Blue Sapphire Gems- 1.25cts

ගම්පහ, ආභරණ

රු 22,000

දින 4
ආභරණ-ගම්පහ - Mutu Ata
Mutu Ata

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 3,000

දින 4
ආභරණ-ගම්පහ - Abalone Shoe Pendant
Abalone Shoe Pendant

ගම්පහ, ආභරණ

රු 2,000

දින 4
ආභරණ-ගම්පහ - Murano Blue Butterfly Set
Murano Blue Butterfly Set

ගම්පහ, ආභරණ

රු 2,000

දින 4
ආභරණ-ගම්පහ - Murano Red Butterfly Set
Murano Red Butterfly Set

ගම්පහ, ආභරණ

රු 2,000

දින 4
ආභරණ-ගම්පහ - Acrylic Butterfly Necklace
Acrylic Butterfly Necklace

ගම්පහ, ආභරණ

රු 1,800

දින 4
ආභරණ-ගම්පහ - Acrylic Angel Necklace
Acrylic Angel Necklace

ගම්පහ, ආභරණ

රු 1,800

දින 4
ආභරණ-ගම්පහ - Acrylic Puppy Earrings.
Acrylic Puppy Earrings.

ගම්පහ, ආභරණ

රු 1,200

දින 4
ආභරණ-ගම්පහ - Acrylic Angels Earrings
Acrylic Angels Earrings

ගම්පහ, ආභරණ

රු 1,200

දින 4
ආභරණ-ගම්පහ - Acrylic Peacock Earrings.
Acrylic Peacock Earrings.

ගම්පහ, ආභරණ

රු 1,200

දින 4
ආභරණ-ගම්පහ - Skull ring
Skull ring

ගම්පහ, ආභරණ

රු 1,500

දින 5
ආභරණ-ගම්පහ - Silver chain italian
Silver chain italian

ගම්පහ, ආභරණ

රු 16,500

දින 5
ආභරණ-ගම්පහ - Silver chain
Silver chain

ගම්පහ, ආභරණ

රු 12,000

දින 5
ආභරණ-ගම්පහ - Italy silver 925
Italy silver 925

ගම්පහ, ආභරණ

රු 8,500

දින 6
ආභරණ-ගම්පහ - Couple Bracelets
Couple Bracelets

ගම්පහ, ආභරණ

රු 1,000

දින 8
ආභරණ-ගම්පහ - CURB LINK CHAIN GOLD PLATED | KC004
CURB LINK CHAIN GOLD PLATED | KC004

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 3,650

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!