දැන්විම් 46 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ආභරණ

ආභරණ-ගම්පහ - Valampuri
Valampuri

ගම්පහ, ආභරණ

රු 8,500

දින 1
ආභරණ-ගම්පහ - Bracelets
Bracelets

ගම්පහ, ආභරණ

රු 650

දින 2
ආභරණ-ගම්පහ - Silver neck less
Silver neck less

ගම්පහ, ආභරණ

රු 8,500

දින 3
ආභරණ-ගම්පහ - Silver Pendant
Silver Pendant

ගම්පහ, ආභරණ

රු 2,500

දින 4
ආභරණ-ගම්පහ - 2018 Gold Plated Chain Necklace.Code 678
2018 Gold Plated Chain Necklace.Code 678

ගම්පහ, ආභරණ

රු 1,870

දින 4
ආභරණ-ගම්පහ - Pink sapphire mudda
Pink sapphire mudda

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 15,000

දින 8
ආභරණ-ගම්පහ - Ridee chain
Ridee chain

ගම්පහ, ආභරණ

රු 15,500

දින 12
ආභරණ-ගම්පහ - Women necklace pendant
Women necklace pendant

ගම්පහ, ආභරණ

රු 550

දින 16
ආභරණ-ගම්පහ - අලුත් ආභරණ කට්ටල .
අලුත් ආභරණ කට්ටල .

ගම්පහ, ආභරණ

රු 700

දින 17
ආභරණ-ගම්පහ - Silver chains
Silver chains

ගම්පහ, ආභරණ

රු 10,000

දින 23
ආභරණ-ගම්පහ - Gold bracelet
Gold bracelet

ගම්පහ, ආභරණ

රු 180,000

දින 25
ආභරණ-ගම්පහ - අත්පලදනා
අත්පලදනා

ගම්පහ, ආභරණ

රු 180,000

දින 25
ආභරණ-ගම්පහ - Original Silver Chain with black coral
Original Silver Chain with black coral

ගම්පහ, ආභරණ

රු 14,000

දින 25
ආභරණ-ගම්පහ - Silver 926 bracelet
Silver 926 bracelet

ගම්පහ, ආභරණ

රු 4,500

දින 25
ආභරණ-ගම්පහ - AQUAMARINE
AQUAMARINE

ගම්පහ, ආභරණ

රු 12,000

දින 25
ආභරණ-ගම්පහ - YELLOW SAPPHIRE
YELLOW SAPPHIRE

ගම්පහ, ආභරණ

රු 6,000

දින 25
ආභරණ-ගම්පහ - Alut Full kandy set akak
Alut Full kandy set akak

ගම්පහ, ආභරණ

රු 28,000

දින 26
ආභරණ-ගම්පහ - Blue Sapphire Platinum Crystal Necklace
Blue Sapphire Platinum Crystal Necklace

ගම්පහ, ආභරණ

රු 690

දින 27
ආභරණ-ගම්පහ - Natural Yellow Sapphire
Natural Yellow Sapphire

ගම්පහ, ආභරණ

රු 15,500

දින 27
ආභරණ-ගම්පහ - Malei muddai pendan ekai set
Malei muddai pendan ekai set

ගම්පහ, ආභරණ

රු 7,000

දින 28
ආභරණ-ගම්පහ - MIX COLOUR SAPPHIRE
MIX COLOUR SAPPHIRE

ගම්පහ, ආභරණ

රු 1,000

දින 30
ආභරණ-ගම්පහ - Men's Flat Design Chain | Code: KC009
Men's Flat Design Chain | Code: KC009

ගම්පහ, ආභරණ

රු 2,250

දින 30
ආභරණ-ගම්පහ - Ottiyanam set
Ottiyanam set

ගම්පහ, ආභරණ

රු 22,000

දින 32
ආභරණ-ගම්පහ - Kakanil Gemstone
Kakanil Gemstone

ගම්පහ, ආභරණ

රු 30,000

දින 33
ආභරණ-ගම්පහ - Silver chain
Silver chain

ගම්පහ, ආභරණ

රු 11,000

දින 34

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!