දැන්විම් 70 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ආභරණ

ආභරණ-ගම්පහ - Valantin Rings Collection
Valantin Rings Collection

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 3,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ආභරණ-ගම්පහ - Original 925 Silver Chain
Original 925 Silver Chain

ගම්පහ, ආභරණ

රු 8,000

පැය 1
ආභරණ-ගම්පහ - Moon Stone Silver Ring
Moon Stone Silver Ring

ගම්පහ, ආභරණ

රු 8,000

දින 1
ආභරණ-ගම්පහ - Silver Ring
Silver Ring

ගම්පහ, ආභරණ

රු 3,000

දින 1
ආභරණ-ගම්පහ - Printed Butterflies Shell Earrings
Printed Butterflies Shell Earrings

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 2,500

දින 4
ආභරණ-ගම්පහ - Elephant Printed Shell Earrings
Elephant Printed Shell Earrings

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 1,500

දින 4
ආභරණ-ගම්පහ - Squirrel Printed Earrings
Squirrel Printed Earrings

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 1,500

දින 4
ආභරණ-ගම්පහ - Abalone Sliper Pendant
Abalone Sliper Pendant

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 2,800

දින 4
ආභරණ-ගම්පහ - Heart Shape Abalone Earrings/ Pendant Set
Heart Shape Abalone Earrings/ Pendant Set

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 3,500

දින 4
ආභරණ-ගම්පහ - Abalone Round Shape Earrings & Pendant Set
Abalone Round Shape Earrings & Pendant Set

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 3,500

දින 4
ආභරණ-ගම්පහ - Abalone Square Earrings with Pendant Set
Abalone Square Earrings with Pendant Set

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 3,500

දින 4
ආභරණ-ගම්පහ - Rhinestones Butterfly Sweater Chain
Rhinestones Butterfly Sweater Chain

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 3,500

දින 4
ආභරණ-ගම්පහ - Colourful Rhinestones Sweater Chain
Colourful Rhinestones Sweater Chain

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 3,500

දින 4
ආභරණ-ගම්පහ - Valantin Rings Collection
Valantin Rings Collection

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 3,000

දින 4
ආභරණ-ගම්පහ - Rhinestone Eagle Sweater Chain
Rhinestone Eagle Sweater Chain

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 4,000

දින 4
ආභරණ-ගම්පහ - Acrylic Butterfly Necklace
Acrylic Butterfly Necklace

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 3,000

දින 4
ආභරණ-ගම්පහ - Acrylic Doll Sweater Chain
Acrylic Doll Sweater Chain

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 3,800

දින 4
ආභරණ-ගම්පහ - 12mm tiger eye
12mm tiger eye

ගම්පහ, ආභරණ

රු 2,000

දින 4
ආභරණ-ගම්පහ - Walampuri Pendent
Walampuri Pendent

ගම්පහ, ආභරණ

රු 12,000

දින 4
ආභරණ-ගම්පහ - Chrysoberyl Cat'eye
Chrysoberyl Cat'eye

ගම්පහ, ආභරණ

රු 12,000

දින 4
ආභරණ-ගම්පහ - Natural Yellow Sapphire (pushparaga)
Natural Yellow Sapphire (pushparaga)

ගම්පහ, ආභරණ

රු 6,000

දින 4
ආභරණ-ගම්පහ - Natural Yellow Sapphire (pushparaga)
Natural Yellow Sapphire (pushparaga)

ගම්පහ, ආභරණ

රු 32,000

දින 4
ආභරණ-ගම්පහ - Garnet Necklace
Garnet Necklace

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 15,000

දින 5
ආභරණ-ගම්පහ - Blue Topaz Cross Pendant
Blue Topaz Cross Pendant

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 7,500

දින 5
ආභරණ-ගම්පහ - Blue Topaz Necklace
Blue Topaz Necklace

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 12,000

දින 5
ආභරණ-ගම්පහ - Shell Flower Earrings
Shell Flower Earrings

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 3,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!