දැන්විම් 200 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ආභරණ

ආභරණ-ගම්පහ - Quarts Cat`s eye
Quarts Cat`s eye

ගම්පහ, ආභරණ

රු 100,000

දින 2
ආභරණ-ගම්පහ - Blue sapphire
Blue sapphire

ගම්පහ, ආභරණ

රු 140,000

දින 2
ආභරණ-ගම්පහ - Unisex Heniyana Necklace. # 238
Unisex Heniyana Necklace. # 238

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 110

දින 10
ආභරණ-ගම්පහ - Womens Tullio (2) Bangle # 240
Womens Tullio (2) Bangle # 240

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 160

දින 10
ආභරණ-ගම්පහ - Unisex Heleniya Necklace.# 239
Unisex Heleniya Necklace.# 239

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 200

දින 10
ආභරණ-ගම්පහ - Women's Miyakitori Necklace # 237
Women's Miyakitori Necklace # 237

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 520

දින 10
ආභරණ-ගම්පහ - Men's Regimental Chain Necklace # 236
Men's Regimental Chain Necklace # 236

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 2,110

දින 10
ආභරණ-ගම්පහ - Natural gem
Natural gem

ගම්පහ, ආභරණ

රු 20,000

දින 12
ආභරණ-ගම්පහ - Natural gem
Natural gem

ගම්පහ, ආභරණ

රු 15,000

දින 12
ආභරණ-ගම්පහ - Dzire watch
Dzire watch

ගම්පහ, ආභරණ

රු 20,000

දින 14
ආභරණ-ගම්පහ - Unisex Nordos Silver Box Chain. # 247
Unisex Nordos Silver Box Chain. # 247

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 405

දින 14
ආභරණ-ගම්පහ - Unisex Nordane Silver Rope Chain # 246
Unisex Nordane Silver Rope Chain # 246

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 615

දින 14
ආභරණ-ගම්පහ - Unisex Luxiti Link Bracelet. # 245
Unisex Luxiti Link Bracelet. # 245

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 1,540

දින 14
ආභරණ-ගම්පහ - Unisex Civan Link Chain Bracelet.# 244
Unisex Civan Link Chain Bracelet.# 244

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 620

දින 14
ආභරණ-ගම්පහ - Unisex Chiamaka 925 Snake Bracelet # 243
Unisex Chiamaka 925 Snake Bracelet # 243

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 290

දින 14
ආභරණ-ගම්පහ - Unisex Identiti 925 ID Bracelet.# 242
Unisex Identiti 925 ID Bracelet.# 242

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 1,280

දින 15
ආභරණ-ගම්පහ - Unisex Carosell Link Bracelet.# 241
Unisex Carosell Link Bracelet.# 241

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 1,060

දින 15
ආභරණ-ගම්පහ - Gold box chain
Gold box chain

ගම්පහ, ආභරණ

රු 300,000

දින 15
ආභරණ-ගම්පහ - Women's Lupor Pendant Necklace. # 207
Women's Lupor Pendant Necklace. # 207

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 530

දින 15
ආභරණ-ගම්පහ - Women's Luperi Pendant Necklace. # 206
Women's Luperi Pendant Necklace. # 206

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 530

දින 15
ආභරණ-ගම්පහ - Silver Chain
Silver Chain

ගම්පහ, ආභරණ

රු 10,000

දින 15
ආභරණ-ගම්පහ - Blue Sapphires
Blue Sapphires

ගම්පහ, ආභරණ

රු 6,000

දින 18
ආභරණ-ගම්පහ - Original silver chain & bracelet
Original silver chain & bracelet

ගම්පහ, ආභරණ

රු 8,500

දින 18
ආභරණ-ගම්පහ - Silver Chain
Silver Chain

ගම්පහ, ආභරණ

රු 10,000

දින 19
ආභරණ-ගම්පහ - Sri lankan gems
Sri lankan gems

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 5,500

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!