දැන්විම් 51 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ආභරණ

ආභරණ-ගම්පහ - Couple Necklace
Couple Necklace

ගම්පහ, ආභරණ

රු 600

පැය 8
ආභරණ-ගම්පහ - Chain
Chain

ගම්පහ, ආභරණ

රු 2,500

දින 1
ආභරණ-ගම්පහ - Silver machine cut chain
Silver machine cut chain

ගම්පහ, ආභරණ

රු 9,000

දින 1
ආභරණ-ගම්පහ - නිල් මැනික් ( blue sapphire )
නිල් මැනික් ( blue sapphire )

ගම්පහ, ආභරණ

රු 5,000

දින 3
ආභරණ-ගම්පහ - Homecoming jewelry set.
Homecoming jewelry set.

ගම්පහ, ආභරණ

රු 7,000

දින 5
ආභරණ-ගම්පහ - Bead earrings
Bead earrings

ගම්පහ, ආභරණ

රු 350

දින 5
ආභරණ-ගම්පහ - Luxurious Glamorous Rings R718
Luxurious Glamorous Rings R718

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 890

දින 6
ආභරණ-ගම්පහ - Luxurious Lovers Couple Ring R244
Luxurious Lovers Couple Ring R244

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 890

දින 6
ආභරණ-ගම්පහ - Luxurious Glamorous Rings L316
Luxurious Glamorous Rings L316

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 890

දින 6
ආභරණ-ගම්පහ - Luxurious Designed Rings R238
Luxurious Designed Rings R238

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 790

දින 6
ආභරණ-ගම්පහ - Engagement Rings R022
Engagement Rings R022

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 890

දින 6
ආභරණ-ගම්පහ - Engagement Rings R092
Engagement Rings R092

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 990

දින 6
ආභරණ-ගම්පහ - Luxurious Glamorous Small Hoop Earrings
Luxurious Glamorous Small Hoop Earrings

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 790

දින 6
ආභරණ-ගම්පහ - Rose Gold plated Australian Bangle
Rose Gold plated Australian Bangle

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 890

දින 6
ආභරණ-ගම්පහ - Titanium Stainless Steel Rings R109
Titanium Stainless Steel Rings R109

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 990

දින 7
ආභරණ-ගම්පහ - Emerald Gemstone
Emerald Gemstone

ගම්පහ, ආභරණ

රු 30,000

දින 8
ආභරණ-ගම්පහ - Natural Gems
Natural Gems

ගම්පහ, ආභරණ

රු 50,000

දින 8
ආභරණ-ගම්පහ - Silver Chain Italy
Silver Chain Italy

ගම්පහ, ආභරණ

රු 11,000

දින 8
ආභරණ-ගම්පහ - original silver chains
original silver chains

ගම්පහ, ආභරණ

රු 25,000

දින 9
ආභරණ-ගම්පහ - Ridi Abarana
Ridi Abarana

ගම්පහ, ආභරණ

රු 26,000

දින 10
ආභරණ-ගම්පහ - Sri lankan gems
Sri lankan gems

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 10,000

දින 12
ආභරණ-ගම්පහ - නිල් මැනික්
නිල් මැනික්

ගම්පහ, ආභරණ

රු 35,000

දින 12
ආභරණ-ගම්පහ - silver chain with 2 rings
silver chain with 2 rings

ගම්පහ, ආභරණ

රු 11,500

දින 14
ආභරණ-ගම්පහ - Silver chain
Silver chain

ගම්පහ, ආභරණ

රු 12,500

දින 14
ආභරණ-ගම්පහ - Silver chain
Silver chain

ගම්පහ, ආභරණ

රු 3,500

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!