වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 870 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි විලාසිතා, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය

ඇදුම්-ගම්පහ - Wedding Frock
Wedding Frock

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 35,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සපත්තු සහ පාවහන්-ගම්පහ - Rubber Slippers
Rubber Slippers

ගම්පහ, සපත්තු සහ පාවහන්

රු 72

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බෑග්-ගම්පහ - Laptop backpack
Laptop backpack

ගම්පහ, බෑග්

රු 2,800

දින 1
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Salon Items
Salon Items

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 36,000

දින 1
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Beard growth oil 30 ml
Beard growth oil 30 ml

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,400

දින 1
අත් ඔරලෝසු-ගම්පහ - Casio Edifice Watch
Casio Edifice Watch

ගම්පහ, අත් ඔරලෝසු

රු 9,000

දින 1
ආභරණ-ගම්පහ - Necklace
Necklace

ගම්පහ, ආභරණ

රු 43,000

දින 1
බෑග්-ගම්පහ - Under Armour backpack
Under Armour backpack

ගම්පහ, බෑග්

රු 4,000

දින 1
ඇදුම්-ගම්පහ - T Shirt (Giordano)
T Shirt (Giordano)

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 1,500

දින 1
ඇදුම්-ගම්පහ - Bridal Saree
Bridal Saree

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 85,000

දින 1
ආභරණ-ගම්පහ - Natural Blue Sapphire
Natural Blue Sapphire

ගම්පහ, ආභරණ

රු 250,000

දින 1
බෑග්-ගම්පහ - Brand new Bags
Brand new Bags

ගම්පහ, බෑග්

රු 2,990

දින 1
ඇදුම්-ගම්පහ - Short party dress
Short party dress

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 3,500

දින 1
සපත්තු සහ පාවහන්-ගම්පහ - Di leather Shoe
Di leather Shoe

ගම්පහ, සපත්තු සහ පාවහන්

රු 2,000

දින 1
ඇදුම්-ගම්පහ - Leggings
Leggings

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 495

දින 1
ඇදුම්-ගම්පහ - Indian Bridal Lehengha - Red and Gold
Indian Bridal Lehengha - Red and Gold

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 7,000

දින 1
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Temporary hair dye
Temporary hair dye

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 450

දින 1
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - AXE Body spray 150ML
AXE Body spray 150ML

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 580

දින 1
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Nuga bed massage
Nuga bed massage

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 150,000

දින 1
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - LOREAL SHAMPOO 400ML
LOREAL SHAMPOO 400ML

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,100

දින 1
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Adidas Body Spray 150ML
Adidas Body Spray 150ML

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 580

දින 1
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - CP Trendies Lipsticks
CP Trendies Lipsticks

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,200

දින 1
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - LOREAL CONDITIONER 400ML
LOREAL CONDITIONER 400ML

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,100

දින 1
ඇස් කන්නාඩි-ගම්පහ - Sunglasses
Sunglasses

ගම්පහ, ඇස් කන්නාඩි

රු 700

දින 2
අත් ඔරලෝසු-ගම්පහ - Automatic luxury watch
Automatic luxury watch

ගම්පහ, අත් ඔරලෝසු

රු 7,000

දින 2
ඇදුම්-ගම්පහ - Homecoming saree
Homecoming saree

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 23,000

දින 2
ඇදුම්-ගම්පහ - Bridal Dress
Bridal Dress

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 30,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!