මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

රියදුරු රැකියා අවස්ථා | ගම්පහ

දැන්විම් 84 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි