මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

රියදුරු රැකියා අවස්ථා | ගම්පහ නගරය

දැන්විම් 9 න් 1-9 දක්වා පෙන්නුම් කරයි