වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගලේවෙල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතලේ - Tata 207rxpickup 2014
Tata 207rxpickup 2014

56,300 km

මාතලේ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,275,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතලේ - Toyota LH 113 1995
Toyota LH 113 1995

585,000 km

මාතලේ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,850,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතලේ - Mazda titan 2003
Mazda titan 2003

99,000 km

මාතලේ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතලේ - Toyota coaster 2013
Toyota coaster 2013

250,000 km

මාතලේ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,000,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතලේ - Ashok Leyland MITR 2015
Ashok Leyland MITR 2015

36,000 km

මාතලේ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,675,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතලේ - Nissan vrg caraven 1979
Nissan vrg caraven 1979

153,356 km

මාතලේ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 750,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතලේ - Toyota Kdh Gl 2006
Toyota Kdh Gl 2006

200,000 km

මාතලේ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,000,000

දින 17
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතලේ - Isuzu PB NKR81A 2006
Isuzu PB NKR81A 2006

71,000 km

මාතලේ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,270,000

දින 20
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතලේ - Toyota dyna 2007
Toyota dyna 2007

270,000 km

මාතලේ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 20
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතලේ - Mazda Bongo (Lion Face) 2001
Mazda Bongo (Lion Face) 2001

276,000 km

මාතලේ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,500,000

දින 24
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතලේ - Nissan Atlas 1980
Nissan Atlas 1980

80,000 km

මාතලේ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 975,000

දින 24
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතලේ - Nissan caravan 1990
Nissan caravan 1990

250,000 km

මාතලේ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,790,000

දින 29
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතලේ - Nissan Boom Truck 1992
Nissan Boom Truck 1992

150,000 km

මාතලේ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,890,000

දින 39
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතලේ - Isuzu Elf 350 2008
Isuzu Elf 350 2008

250,000 km

මාතලේ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,800,000

දින 44
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතලේ - Mitsubishi CANTER 1994
Mitsubishi CANTER 1994

175,797 km

මාතලේ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

දින 50
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතලේ - Tata Batti 2012
Tata Batti 2012

62,000 km

මාතලේ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 400,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!