මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ඇඹිලිපිටිය හිදී සෙල්ලම් බඩු සහ ක්‍රීඩා උපකරණ

දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි