දැන්විම් 11 න් 1-11 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Plucking Shear
Plucking Shear

කොළඹ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,950

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Beekeeping Veil
Beekeeping Veil

කොළඹ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,800

දින 2
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Massey Ferguson Tiller
Massey Ferguson Tiller

කොළඹ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 125,000

දින 3
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Slasher - original
Slasher - original

කොළඹ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 140,000

දින 4
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Beekeeping Tools
Beekeeping Tools

කොළඹ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,250

දින 13
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Mini Combined Harvester 2016
Mini Combined Harvester 2016

කොළඹ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,600,000

දින 27
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Rice & wheat destoner
Rice & wheat destoner

කොළඹ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 200,000

දින 27
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - BONSAI DIE GRINDER SET
BONSAI DIE GRINDER SET

කොළඹ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 15,000

දින 44
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Fertilizer bottle 1.5l
Fertilizer bottle 1.5l

කොළඹ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 300

දින 53
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Brand New Cultivator ( Tiller)
Brand New Cultivator ( Tiller)

කොළඹ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 75,000

දින 56
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Machine Sprayer
Machine Sprayer

කොළඹ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 11,000

දින 73

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!