දැන්විම් 9 න් 1-9 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Halpita
Annex for rent in Halpita

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,500 මසකට

පැය 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms For Rent In Colombo 03
Rooms For Rent In Colombo 03

කාමර: 1, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 35,000 මසකට

පැය 9
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Borella - rooms for ladies with security
Borella - rooms for ladies with security

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 35,000 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Large Room For Rent - Col 3
Large Room For Rent - Col 3

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 65,000 මසකට

දින 17
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Colombo 3
Room for rent in Colombo 3

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 25
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Rent-Colombo 3
Rooms for Rent-Colombo 3

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 60,000 මසකට

දින 32
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent - Col 03
Room For Rent - Col 03

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,000 මසකට

දින 45
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For rent in Colombo 03
Annex For rent in Colombo 03

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 33,000 මසකට

දින 48
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Luxury Room for Rent, Colombo 3.
Luxury Room for Rent, Colombo 3.

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 45,000 මසකට

දින 49

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!