දැන්විම් 173 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Pool Cue Stick
Pool Cue Stick

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,500

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - SOUNDCRAFT MFX-20 Mixer
SOUNDCRAFT MFX-20 Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 50,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Roland EX-20 Arranger Keyboard
Roland EX-20 Arranger Keyboard

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 41,900

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Yamaha MG06X Mixer with Effects
Yamaha MG06X Mixer with Effects

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,500

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - MFX 12 Mixer
MFX 12 Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Soundcraft EFX 8
Soundcraft EFX 8

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 29,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - M-200i 32-Ch Live Digital Mixer
M-200i 32-Ch Live Digital Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 440,000

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Mi Band 2 - Genuine
Mi Band 2 - Genuine

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,700

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - WS858 Bluetooth Wireless Karaoke Mic
WS858 Bluetooth Wireless Karaoke Mic

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,800

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - WS 878 Wireless Handheld Bluetooth Mic
WS 878 Wireless Handheld Bluetooth Mic

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Microphone Stand
Microphone Stand

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,590

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - TD-11Kv Electric Drum Kit
TD-11Kv Electric Drum Kit

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 213,000

දින 4
உடல்பயிற்சி உபகரணம்

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Guitar Amplifier
Guitar Amplifier

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 40,950

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Guitar Amplifier
Guitar Amplifier

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 34,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - DOUBLE KEYBOARD STAND
DOUBLE KEYBOARD STAND

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,750

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Roland HPD-20 Digital Hand Percussion
Roland HPD-20 Digital Hand Percussion

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 181,500

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Roland EA-07 Expandable Arranger
Roland EA-07 Expandable Arranger

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 218,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - RCF M18 Digital Mixer
RCF M18 Digital Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 98,500

දින 7
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-කොළඹ - Power line treadmill pl tm 4500
Power line treadmill pl tm 4500

කොළඹ, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 68,000

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - YAMAHA BBG5 BASE GUITAR
YAMAHA BBG5 BASE GUITAR

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 110,000

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Sennheiser Head Mic
Sennheiser Head Mic

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,400

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Pro Amplifier 7200W 4Channel
Pro Amplifier 7200W 4Channel

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 95,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - ROLAND HS-5 Session Mixer
ROLAND HS-5 Session Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 120,000

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Numark TT usb
Numark TT usb

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 29,900

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!