දැන්විම් 145 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Speaker 18" Low 4" VC 1000W
Speaker 18" Low 4" VC 1000W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 13,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Speaker 15" 700W 4"VC
Speaker 15" 700W 4"VC

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Box guitar
Box guitar

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,500

පැය 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - PAR LED 54 3in1 DMX Full Color
PAR LED 54 3in1 DMX Full Color

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,900

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Melodica
Melodica

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,250

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Speaker 18" 1000W EL1700
Speaker 18" 1000W EL1700

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 13,000

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - YAMAHA BBG5 BASE GUITAR
YAMAHA BBG5 BASE GUITAR

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 110,000

දින 1
ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු-කොළඹ - Baby Feeding Chair Convertible
Baby Feeding Chair Convertible

කොළඹ, ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු

රු 5,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Mi Band 2 - Geniune
Mi Band 2 - Geniune

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,899

දින 2
ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු-කොළඹ - Baby Stroller/ Pram
Baby Stroller/ Pram

කොළඹ, ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු

රු 4,950

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - cricket ca shoes
cricket ca shoes

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,000

දින 4
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කොළඹ - Kids Rechargeable Bike
Kids Rechargeable Bike

කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 4,250

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - ROLAND HS-5 Session Mixer
ROLAND HS-5 Session Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 120,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Numark TT usb
Numark TT usb

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 29,900

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Speaker 12" B&C
Speaker 12" B&C

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,000

දින 5
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කොළඹ - POCKET DRONE 124
POCKET DRONE 124

කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 3,200

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - SOUNDCRAFT SIGNATURE 16 Mixer
SOUNDCRAFT SIGNATURE 16 Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 52,000

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Hise Tweeter 408 30W
Hise Tweeter 408 30W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,200

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Full Range / Wooder 10" Speaker
Full Range / Wooder 10" Speaker

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,200

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Speaker18" 800W 4"VC
Speaker18" 800W 4"VC

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,500

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - 750 Hise Tweeter Compressor Drive
750 Hise Tweeter Compressor Drive

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,600

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Speaker 15" 700W 4"VC
Speaker 15" 700W 4"VC

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,000

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Loudspeaker Horn 21"
Loudspeaker Horn 21"

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,400

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - B&C Hise Unit 750
B&C Hise Unit 750

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,500

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - JBL SRX 715 (Imported) 1200W
JBL SRX 715 (Imported) 1200W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 52,000

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Powered Speaker 15" Portable
Powered Speaker 15" Portable

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,500

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - MACKIE THUMP 15BST
MACKIE THUMP 15BST

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 85,900

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!