දැන්විම් 213 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Horn Unit With Line Transpomer
Horn Unit With Line Transpomer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Peavey 22XT Compressor Unit
Peavey 22XT Compressor Unit

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,600

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Powered Mixer 12 Channels 1000W
Powered Mixer 12 Channels 1000W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 27,000

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - 15″ 2-way Installation Loudspeaker
15″ 2-way Installation Loudspeaker

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 89,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Mackie SRM1850 Powered Subwoofer
Mackie SRM1850 Powered Subwoofer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 134,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Mackie 600W 12" Passive Speaker
Mackie 600W 12" Passive Speaker

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 50,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - MACKIE 10″ Passive Speaker
MACKIE 10″ Passive Speaker

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,600

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Soundcraft EFX16 Digital Mixer
Soundcraft EFX16 Digital Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 41,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Mackie 15" 2-Way Passive Loudspeaker
Mackie 15" 2-Way Passive Loudspeaker

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 44,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - MACKIE 15″ Full-Range Loudspeaker
MACKIE 15″ Full-Range Loudspeaker

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 65,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - MACKIE High-Definition Subwoofer
MACKIE High-Definition Subwoofer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 148,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - MACKIE POWERED SPEAKERS
MACKIE POWERED SPEAKERS

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 74,600

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Wall Barcket For Speakers
Wall Barcket For Speakers

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,500

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Hise Tweeter 450
Hise Tweeter 450

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,800

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Power Amplifier CA-6 1200W
Power Amplifier CA-6 1200W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 32,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Power Amplifier CA-9 / 2000W
Power Amplifier CA-9 / 2000W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 37,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Power Amplifier CA-12 / 2400W
Power Amplifier CA-12 / 2400W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 39,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Power Amplifier CA-20 5200W
Power Amplifier CA-20 5200W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 85,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - JBL STX 812 Floor Monitor/Top
JBL STX 812 Floor Monitor/Top

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - QSC RMX4050 Original Power Amplifier
QSC RMX4050 Original Power Amplifier

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 120,000

දින 3
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කොළඹ - Rechargeable RC Helicopter
Rechargeable RC Helicopter

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 1,200

දින 3
ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු-කොළඹ - 220 pieces Magic Tracks
220 pieces Magic Tracks

සාමාජිකයාකොළඹ, ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු

රු 1,850

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Peavey original vocal effect processor
Peavey original vocal effect processor

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,000

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - M3 Fitness Bracelet
M3 Fitness Bracelet

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,500

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - M2 Fitness Band
M2 Fitness Band

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,500

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!