දැන්විම් 222 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - MEDELI DP650K LATEST DIGITAL PIANO
MEDELI DP650K LATEST DIGITAL PIANO

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 125,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Mi Band 2 - Genuine
Mi Band 2 - Genuine

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,899

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Power line treadmill PL-TM 600
Power line treadmill PL-TM 600

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 58,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - KURZWEIL PC3LE6 WORKSTATION SYNTH
KURZWEIL PC3LE6 WORKSTATION SYNTH

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 170,000

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - AUDIO-TECHNICA M50X HEADPHONES
AUDIO-TECHNICA M50X HEADPHONES

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 24,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - MEDELI DP650K LATEST DIGITAL PIANO
MEDELI DP650K LATEST DIGITAL PIANO

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 125,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - KAWAI Digital Piano
KAWAI Digital Piano

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 219,990

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Soundcraft EFX16 Mixers
Soundcraft EFX16 Mixers

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 40,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Numark IDJ
Numark IDJ

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Numark M2 DJ Mixers
Numark M2 DJ Mixers

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 4,500

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Numark M6usb DJ Mixer
Numark M6usb DJ Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - NUMARK CDN22 MK5
NUMARK CDN22 MK5

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Soundcraft Signature 16 Mixer
Soundcraft Signature 16 Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 52,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Soundcraft 14 Channel Mixer
Soundcraft 14 Channel Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - MFX 20 Soundcraft Mixer
MFX 20 Soundcraft Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 55,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - B&C Speakers 18" 1000W 4VC
B&C Speakers 18" 1000W 4VC

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Derby 6W RGBW
Derby 6W RGBW

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,200

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Powered JBL Speakers 15" 500W
Powered JBL Speakers 15" 500W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 38,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - 15" Speakers 1000W 4" VC RCF
15" Speakers 1000W 4" VC RCF

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Speakers 15" 700W 4"VC 2 Layer
Speakers 15" 700W 4"VC 2 Layer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Soundcraft Signature 12
Soundcraft Signature 12

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 42,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Hercules Mic Stand
Hercules Mic Stand

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Power Amplifier 4 Channel 4800W
Power Amplifier 4 Channel 4800W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 90,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Light Stand DJ / Events
Light Stand DJ / Events

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 11,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Power Amplifier 2000W
Power Amplifier 2000W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - ASHLY Speaker management 4.24C
ASHLY Speaker management 4.24C

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 65,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Soundking FA-1805 18" Speaker
Soundking FA-1805 18" Speaker

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 31,500

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!