දැන්විම් 70 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - New balance cricket shoe
New balance cricket shoe

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,000

පැය 1
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කොළඹ - RC Horizon Hobby TEN-MT
RC Horizon Hobby TEN-MT

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 85,000

පැය 1
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කොළඹ - SST Racing Polar bear
SST Racing Polar bear

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 43,200

පැය 1
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කොළඹ - RC FS 53910 Marauder
RC FS 53910 Marauder

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 49,500

පැය 1
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කොළඹ - RC FS Racing GP-4 NITRO powered
RC FS Racing GP-4 NITRO powered

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 59,400

පැය 1
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කොළඹ - RC HSP 94111 Off-road Monster truck
RC HSP 94111 Off-road Monster truck

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 49,500

පැය 1
ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු-කොළඹ - Happy Baby Pampers
Happy Baby Pampers

කොළඹ, ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු

රු 810

පැය 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Yamaha speakers,Peavey Bin & amp
Yamaha speakers,Peavey Bin & amp

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 90,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Currency - Ceylon 1951 Ten Rupee notes
Currency - Ceylon 1951 Ten Rupee notes

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 80,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Fantom X6 Key Board
Fantom X6 Key Board

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 155,000

දින 1
සංගීත, පොත් සහ චිත්‍රපටි-කොළඹ - Movies
Movies

කොළඹ, සංගීත, පොත් සහ චිත්‍රපටි

රු 50

දින 1
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කොළඹ - Swing And Slide Set
Swing And Slide Set

කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 10,000

දින 2
ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු-කොළඹ - Portable Feedinf Chair
Portable Feedinf Chair

කොළඹ, ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු

රු 3,500

දින 2
සංගීත, පොත් සහ චිත්‍රපටි-කොළඹ - DeadPool Comic
DeadPool Comic

කොළඹ, සංගීත, පොත් සහ චිත්‍රපටි

රු 1,450

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Japan guitars YAMAHA
Japan guitars YAMAHA

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 13,500

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Guitar for sale YAMAHA C40
Guitar for sale YAMAHA C40

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Yamaha mixer
Yamaha mixer

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,500

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Currency - Ceylon 1954 Fifty Rupees note
Currency - Ceylon 1954 Fifty Rupees note

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 80,000

දින 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Cricket balls
Cricket balls

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 600

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Casio Electric Keyboard
Casio Electric Keyboard

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

දින 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Cricket hard ball
Cricket hard ball

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 650

දින 8
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Batting Glouse ( R/H sinour)
Batting Glouse ( R/H sinour)

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,500

දින 8
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කොළඹ - RC HoBao Hyper VS Electric
RC HoBao Hyper VS Electric

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 52,000

දින 8
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Masuri Original Helmet
Masuri Original Helmet

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 9,500

දින 11
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Exercise machine
Exercise machine

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!