දැන්විම් 233 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ඉඩකඩම්

නිවාස-අනුරාධපුර - House for Rent Anuradhapura Town
House for Rent Anuradhapura Town

කාමර: 2, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 50,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-අනුරාධපුර - House for Sale in The Heart of City Anuradhapura
House for Sale in The Heart of City Anuradhapura

කාමර: 7, නානකාමර: 7

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 110,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Agrcultural Land for Sale Eppawala
Agrcultural Land for Sale Eppawala

1.0 අක්කර

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 3,000,000 අක්කරයකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - House For Holiday- Anuradhapura
House For Holiday- Anuradhapura

කාමර: 8, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,000 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාස-අනුරාධපුර - House for sale in Thambuttegama City facing Carpet Road
House for sale in Thambuttegama City facing Carpet Road

කාමර: 6, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 18,500,000

දින 1
නිවාස-අනුරාධපුර - House For Rent In Anuradhapura
House For Rent In Anuradhapura

කාමර: 4, නානකාමර: 4

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 37,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-අනුරාධපුර - Upstairs house for rent in Anuradhapura
Upstairs house for rent in Anuradhapura

කාමර: 2, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, කොටස් සහ කාමර

Rs 22,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-අනුරාධපුර - 354 Perches Land for sale - Anuradhapura
354 Perches Land for sale - Anuradhapura

354.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 5,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale Anuradhapura Sinnakkara
Land for Sale Anuradhapura Sinnakkara

40.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 160,000 පර්ච් එකකට

දින 1
කුලියට නිවසක් අවශ්‍යයි

අනුරාධපුර, නිවාස

දින 2
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale Anuradhapura
Land for Sale Anuradhapura

5.0 අක්කර

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
නිවාස-අනුරාධපුර - House for Sale Anuradhapura
House for Sale Anuradhapura

කාමර: 4, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 5,000,000

දින 2
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale Anuradhapura
Land for Sale Anuradhapura

30.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 80,000 පර්ච් එකකට

දින 2
නිවාස-අනුරාධපුර - House For Sale In Aukana
House For Sale In Aukana

කාමර: 4, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 2,700,000

දින 2
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Happy hours tourist lodge anuradhapura
Happy hours tourist lodge anuradhapura

කාමර: 10+, නානකාමර: 5

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-අනුරාධපුර - Annex for Rent in Anuradhapura
Annex for Rent in Anuradhapura

කාමර: 2, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 3
නිවාස-අනුරාධපුර - House for Sale Anuradhapura
House for Sale Anuradhapura

කාමර: 2, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 1,850,000

දින 3
නිවාස-අනුරාධපුර - House for sale in Anuradhapura Town
House for sale in Anuradhapura Town

කාමර: 6, නානකාමර: 5

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 32,500,000

දින 3
ඉඩම්-අනුරාධපුර - අනුරාධපුර පූජා නගරයට ආසන්න ඉඩමක්
අනුරාධපුර පූජා නගරයට ආසන්න ඉඩමක්

160.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Store and Office for Rent - Anuradhapura
Store and Office for Rent - Anuradhapura

7,200 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 150,000 මසකට

දින 4
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale in Shrawasthipura,Anuradhapura
Land for Sale in Shrawasthipura,Anuradhapura

121.5 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 265,000 පර්ච් එකකට

දින 4
නිවාස-අනුරාධපුර - House with Land for Sale in Kekirawa
House with Land for Sale in Kekirawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 15,500,000

දින 4
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale Near Anuradhapura New Town
Land for Sale Near Anuradhapura New Town

80.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 2,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
නිවාස-අනුරාධපුර - House for rent Mihinthale
House for rent Mihinthale

කාමර: 3, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 5
Land 29 perch Anuradhapura

29.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 190,000 පර්ච් එකකට

දින 5
නිවාස-අනුරාධපුර - House for sale in Anuradhapura
House for sale in Anuradhapura

කාමර: 5, නානකාමර: 3

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 30,000,000

දින 6
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale - Anuradhapura
Land for Sale - Anuradhapura

20.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!