දැන්විම් 254 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ඉඩකඩම්

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Lakeside Villa - Anuradhapura
Lakeside Villa - Anuradhapura

කාමර: 3, නානකාමර: 3

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,000 රාත්‍රියකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land In Anuradhapura | Nachchaduwa New
Land In Anuradhapura | Nachchaduwa New

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 95,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale in Anuradhapura
Land for sale in Anuradhapura

6.0 අක්කර

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 900,000 අක්කරයකට

දින 1
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale In Anuradhapura
Land For Sale In Anuradhapura

20.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 1,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - වෙළද සැල සහිත කඩ කාමර 02 ක් එප්පාවල
වෙළද සැල සහිත කඩ කාමර 02 ක් එප්පාවල

9 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 7,500,000

දින 1
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale Anuradhapura
Land for sale Anuradhapura

80.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 45,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-අනුරාධපුර - House for sale Anuradhapura town
House for sale Anuradhapura town

කාමර: 4, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 28,000,000

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Hotel Blue Moon Anuradhapura
Hotel Blue Moon Anuradhapura

කාමර: 8, නානකාමර: 8

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,200 රාත්‍රියකට

ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land In Anuradhapura | Prime North Lake
Land In Anuradhapura | Prime North Lake

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land In Anuradhapura | Prime Lotus
Land In Anuradhapura | Prime Lotus

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 140,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land In Anuradhapura | Royal Terrace
Land In Anuradhapura | Royal Terrace

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 235,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land In Anuradhapura | City Point
Land In Anuradhapura | City Point

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 95,000 පර්ච් එකකට

නිවාස-අනුරාධපුර - House for Rent - Anuradhapura
House for Rent - Anuradhapura

කාමර: 3, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 1
නිවාස-අනුරාධපුර - House for rent Anuradhapura.
House for rent Anuradhapura.

කාමර: 6, නානකාමර: 4

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 65,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale in Galnewa
Land For Sale in Galnewa

25.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Rent a building in galenbidunuwewa
Rent a building in galenbidunuwewa

1,800 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 120,000 මසකට

දින 2
නිවාස-අනුරාධපුර - Land for Sale Anuradhapura
Land for Sale Anuradhapura

කාමර: 2, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 7,500,000

දින 2
නිවාස-අනුරාධපුර - Luxury house in Anuradhapura Town
Luxury house in Anuradhapura Town

කාමර: 4, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 23,500,000

දින 2
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Anuradhapura In holiday Room
Anuradhapura In holiday Room

කාමර: 3, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

දින 3
නිවාස-අනුරාධපුර - Land and house for lease in anuradhapura
Land and house for lease in anuradhapura

කාමර: 3, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 20,000 මසකට

දින 3
ඉඩම්-අනුරාධපුර - අනුරාධපුර සින්නක්කර ඉඩමක් විකිණීමට
අනුරාධපුර සින්නක්කර ඉඩමක් විකිණීමට

83.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 225,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land In Anuradhapura | Nature Park
Land In Anuradhapura | Nature Park

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 55,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land In Anuradhapura | Nachchaduwa New
Land In Anuradhapura | Nachchaduwa New

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 95,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land In Anuradhapura | Heart City
Land In Anuradhapura | Heart City

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land In Anuradhapura | Golden Gate
Land In Anuradhapura | Golden Gate

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land In Anuradhapura | Diamond City
Land In Anuradhapura | Diamond City

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 102,500 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land in Anuradhapura | CITY POINT 4
Land in Anuradhapura | CITY POINT 4

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 79,000 පර්ච් එකකට

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!