දැන්විම් 235 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ඉඩකඩම්

නිවාස-අනුරාධපුර - House for sale at anuradhapura
House for sale at anuradhapura

කාමර: 3, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 6,800,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Selagala Shining Light Holiday Resort
Selagala Shining Light Holiday Resort

කාමර: 6, නානකාමර: 6

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,850 රාත්‍රියකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - HAPPY HOURS-tourist lodge Anuradhapura
HAPPY HOURS-tourist lodge Anuradhapura

කාමර: 10, නානකාමර: 5

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale Anuradhapura
Land for sale Anuradhapura

20.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-අනුරාධපුර - Two storied house for sale Anuradhapura
Two storied house for sale Anuradhapura

කාමර: 7, නානකාමර: 7

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 15,000,000

දින 1
නිවාස-අනුරාධපුර - House for Sale in Nochchiyagama
House for Sale in Nochchiyagama

කාමර: 3, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 8,000,000

දින 1
නිවාස-අනුරාධපුර - House For Rent Anuradhapura
House For Rent Anuradhapura

කාමර: 4, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 40,000 මසකට

දින 1
නිවාස-අනුරාධපුර - House For Rent In Anuradhapura
House For Rent In Anuradhapura

කාමර: 1, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 26,000 මසකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - COMMERCIAL BUILDING RENT IN ANURADHAPURA
COMMERCIAL BUILDING RENT IN ANURADHAPURA

2,250 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 35,000 මසකට

දින 1
නිවාස-අනුරාධපුර - House For Rent Anuradhapura
House For Rent Anuradhapura

කාමර: 2, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 15,000 මසකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - ‍දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල විකිණීමට අනුරාධපුර
‍දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල විකිණීමට අනුරාධපුර

1,800 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 30,000,000

දින 1
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale in Anuradhapura
Land for sale in Anuradhapura

16.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 245,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale in Anuradhapura
Land for sale in Anuradhapura

6.25 අක්කර

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 6,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-අනුරාධපුර - ඉතා ඉක්මනින් විකිණීම මොරගොඩ
ඉතා ඉක්මනින් විකිණීම මොරගොඩ

40.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 55,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Clear land in Anuradhapura
Clear land in Anuradhapura

1.0 අක්කර

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 29,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for immediate sale in Medawachchiya
Land for immediate sale in Medawachchiya

3.0 අක්කර

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 15,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
නිවාස-අනුරාධපුර - House for sale in Anuradhapura
House for sale in Anuradhapura

කාමර: 4, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 5,000,000

දින 2
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale In Anuradhapura
Land For Sale In Anuradhapura

30.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 3,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Building for rent thalawa
Building for rent thalawa

656 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 25,000 මසකට

දින 3
නිවාස-අනුරාධපුර - House for sale in Anuradhapura
House for sale in Anuradhapura

කාමර: 1, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 1,450,000

දින 3
නිවාස-අනුරාධපුර - House with furniture in Anuradhapura
House with furniture in Anuradhapura

කාමර: 5, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 45,000 මසකට

දින 3
නිවාස-අනුරාධපුර - Luxury house in Anuradhapura
Luxury house in Anuradhapura

කාමර: 4, නානකාමර: 3

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 22,000,000

දින 4
නිවාස-අනුරාධපුර - Luxury House for Sale Anuradhapura
Luxury House for Sale Anuradhapura

කාමර: 5, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 29,500,000

දින 4
නිවාස-අනුරාධපුර - House For Rent In Anuradhapura
House For Rent In Anuradhapura

කාමර: 5, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 5
නිවාස-අනුරාධපුර - House for rent in anuradhapura town
House for rent in anuradhapura town

කාමර: 3, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 20,000 මසකට

දින 5
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale in Anuradhapura
Land for Sale in Anuradhapura

62.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

දින 5
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - නවාතැන් පහසුකම් අනුරාධපුර
නවාතැන් පහසුකම් අනුරාධපුර

කාමර: 5, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 600 රාත්‍රියකට

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!