දැන්විම් 266 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ඉඩකඩම්

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - HAPPY HOURS_ tourist lodge Anuradhapura
HAPPY HOURS_ tourist lodge Anuradhapura

කාමර: 10+, නානකාමර: 6

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land in Anuradhapura Town Area
Land in Anuradhapura Town Area

15.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-අනුරාධපුර - Annex for Rent - Anuradhapura
Annex for Rent - Anuradhapura

කාමර: 1, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 1
නිවාස-අනුරාධපුර - House for Sale in Anuradhapura
House for Sale in Anuradhapura

කාමර: 5, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 16,500,000

දින 1
නිවාස-අනුරාධපුර - House For Sale in Anuradapura
House For Sale in Anuradapura

කාමර: 5, නානකාමර: 4

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 30,000,000

දින 1
නිවාස-අනුරාධපුර - House for sale - Anuradhapura
House for sale - Anuradhapura

කාමර: 3, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 1,200,000

දින 1
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale - Anuradhapura
Land for sale - Anuradhapura

40.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 2,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
මහල් නිවාස-අනුරාධපුර - Apartment for rent - Anuradhapura
Apartment for rent - Anuradhapura

කාමර: 3, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, මහල් නිවාස

රු 30,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Prime City point 3 -Saliyamawatha
Prime City point 3 -Saliyamawatha

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 95,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale in Anuradhapura
Land for sale in Anuradhapura

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 79,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-අනුරාධපුර - House for sale in Mihinthale
House for sale in Mihinthale

66.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 9,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale- Anuradhapura
Land for sale- Anuradhapura

80.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 2,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-අනුරාධපුර - House with 15.5 P land, Anuradhapura
House with 15.5 P land, Anuradhapura

කාමර: 4, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 11,950,000

දින 2
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Holiday Rooms in Anuradhapura
Holiday Rooms in Anuradhapura

කාමර: 10, නානකාමර: 10

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,000 රාත්‍රියකට

දින 2
නිවාස-අනුරාධපුර - SUPER LUXURY HOUSE SALE IN Anuradhapura
SUPER LUXURY HOUSE SALE IN Anuradhapura

කාමර: 7, නානකාමර: 7

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 55,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Property for rent - Anuradhapura
Property for rent - Anuradhapura

900 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 90,000 මසකට

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Commercial building-Anuradhapura
Commercial building-Anuradhapura

3,200 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 38,000,000

දින 2
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land With commercial property
Land With commercial property

60.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 8,900,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale Anuradhapura
Land for sale Anuradhapura

24.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 160,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale in Anuradhapura
Land for Sale in Anuradhapura

40.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 124,997 පර්ච් එකකට

දින 3
නිවාස-අනුරාධපුර - House for sale-Nochiyagama
House for sale-Nochiyagama

කාමර: 4, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 6,500,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Hotel for Sale in Anuradhapura
Hotel for Sale in Anuradhapura

2,800 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 45,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Hotel Property For Sale - Anuradhapura
Hotel Property For Sale - Anuradhapura

10,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 90,000,000

දින 4
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land with house Sale - Anuradhapura
Land with house Sale - Anuradhapura

80.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 3,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale Anuradhapura
Land for sale Anuradhapura

40.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 25,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!