දැන්විම් 251 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale Anuradhapura
Land for Sale Anuradhapura

34.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Lakeside Villa in Anuradhapura
Lakeside Villa in Anuradhapura

කාමර: 6, නානකාමර: 6

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Shop For Sale - Anuradhapura
Shop For Sale - Anuradhapura

720 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 8,500,000

දින 1
නිවාස-අනුරාධපුර - Luxury House for Sale - Anuradhapura
Luxury House for Sale - Anuradhapura

කාමර: 5, නානකාමර: 6

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 26,500,000

ඉඩම්-අනුරාධපුර - A land with house for immediate sale In Anuradhapura
A land with house for immediate sale In Anuradhapura

75.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 5,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - HAPPY HOURS Lodge In Anuradhapura
HAPPY HOURS Lodge In Anuradhapura

කාමර: 10+, නානකාමර: 5

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale in Anuradhapura
Land For Sale in Anuradhapura

40.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 430,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale Anuradhapura
Land for sale Anuradhapura

20.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 1,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-අනුරාධපුර - තන්තිරිමලේ කෘෂිකාර්මික ඉඩමක් ඉතා ඉක්මනින් විකිනීමට
තන්තිරිමලේ කෘෂිකාර්මික ඉඩමක් ඉතා ඉක්මනින් විකිනීමට

7.0 අක්කර

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 1,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
නිවාස-අනුරාධපුර - House for Rent or Lease in Madawachchiya
House for Rent or Lease in Madawachchiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 3
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale Anuradhapura
Land for sale Anuradhapura

113.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 9,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Holiday Bungalow - Anuradhapura
Holiday Bungalow - Anuradhapura

කාමර: 4, නානකාමර: 3

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,500 රාත්‍රියකට

දින 4
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale Anuradhapura
Land For Sale Anuradhapura

14.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale in Medawachchiya
Land for Sale in Medawachchiya

3.25 අක්කර

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 2,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land with a house for Sale near Anuradapura
Land with a house for Sale near Anuradapura

40.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 3,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
කොටස් සහ කාමර-අනුරාධපුර - Annexe for Rent - Anuradhapura
Annexe for Rent - Anuradhapura

කාමර: 1, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,500 මසකට

දින 4
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Holiday Bungalow - Anuradhapura
Holiday Bungalow - Anuradhapura

කාමර: 6, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,000 රාත්‍රියකට

දින 5
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale Anuradhapura
Land for sale Anuradhapura

26.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 135,000 පර්ච් එකකට

දින 5
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Sonali Holyday Resort Anuradhapura
Sonali Holyday Resort Anuradhapura

කාමර: 4, නානකාමර: 3

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,250 රාත්‍රියකට

දින 5
නිවාස-අනුරාධපුර - House for sale in Anuradhapura
House for sale in Anuradhapura

කාමර: 3, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 17,500,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - COMMERCIAL BUILDING RENT IN ANURADHAPURA
COMMERCIAL BUILDING RENT IN ANURADHAPURA

4,800 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 200,000 මසකට

දින 6
නිවාස-අනුරාධපුර - Luxury House For Sale - Anuradhapura
Luxury House For Sale - Anuradhapura

කාමර: 4, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 17,500,000

දින 7
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale - Anuradapura
Land for Sale - Anuradapura

163.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 13,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale in Anuradhapura
Land for Sale in Anuradhapura

80.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 40,000 පර්ච් එකකට

දින 7
නිවාස-අනුරාධපුර - House For Rent in Anuradhapura
House For Rent in Anuradhapura

කාමර: 4, නානකාමර: 3

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 55,000 මසකට

දින 7
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Uyhpala Family Rest Anuradhapura
Uyhpala Family Rest Anuradhapura

කාමර: 5, නානකාමර: 5

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 8
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Sasoba Resort Anuradhapura
Sasoba Resort Anuradhapura

කාමර: 7, නානකාමර: 6

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!