දැන්විම් 109 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අලුත්ගම හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ජංගම දුරකථන උපාංග-කළුතර - Smart Watch
Smart Watch

කළුතර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 6,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 5S orignal gold (Used)
Apple iPhone 5S orignal gold (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

පැය 7
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 6S 64GB Space Gray (Used)
Apple iPhone 6S 64GB Space Gray (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 36,000

පැය 11
ජංගම දුරකථන උපාංග-කළුතර - Lexar 4GB Memory Stick Pro duo
Lexar 4GB Memory Stick Pro duo

කළුතර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,950

පැය 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - HD 720p Security WiFi CCTV Camera
HD 720p Security WiFi CCTV Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

පැය 13
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

පැය 15
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Huawei Y9 (Used)
Huawei Y9 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 29,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Gts 450
Gts 450

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 3,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Huawei GR5 32 GB (Used)
Huawei GR5 32 GB (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy S3 gt520 (Used)
Samsung Galaxy S3 gt520 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy S8+ (Used)
Samsung Galaxy S8+ (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 68,000

දින 3
රූපවාහිනි-කළුතර - Flattron TV
Flattron TV

කළුතර, රූපවාහිනි

රු 12,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Transcend DDR3 1333Mhz 4GB Ram x 2
Transcend DDR3 1333Mhz 4GB Ram x 2

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 3,250

දින 5
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Huawei GR5 (Used)
Huawei GR5 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Sony Ericsson S302 (Used)
Sony Ericsson S302 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 2,500

දින 5
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone X (Used)
Apple iPhone X (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 123,500

දින 6
ජංගම දුරකථන-කළුතර - LG K7 (Used)
LG K7 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy J7 2016 (Used)
Samsung Galaxy J7 2016 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy S6 Edge Gold (Used)
Samsung Galaxy S6 Edge Gold (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 23,500

දින 7
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Huawei Y6 pro (Used)
Huawei Y6 pro (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Nikon S5200 wifi 16mp Full HD stereo
Nikon S5200 wifi 16mp Full HD stereo

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,650

දින 7
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy J7 j700f (Used)
Samsung Galaxy J7 j700f (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 8
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Huawei Y7 Black (Used)
Huawei Y7 Black (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Core 2 Duo 3.0 Computer full set
Core 2 Duo 3.0 Computer full set

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!