දැන්විම් 159 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අලුත්ගම හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy S6 (Used)
Samsung Galaxy S6 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - y1 smart watch. (New)
y1 smart watch. (New)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 2,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy A9 (New)
Samsung Galaxy A9 (New)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 65,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy J3 (New)
Samsung Galaxy J3 (New)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy J2 (New)
Samsung Galaxy J2 (New)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy J1 Next model (New)
Samsung Galaxy J1 Next model (New)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 11,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 6 Plus (Used)
Apple iPhone 6 Plus (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 40,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 6 64 gb (Used)
Apple iPhone 6 64 gb (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - HTC 10 (Used)
HTC 10 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 32,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Huawei GR5 (Used)
Huawei GR5 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 14,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 6 32GB (Used)
Apple iPhone 6 32GB (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 36,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 5 (New)
Apple iPhone 5 (New)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - EasyShot JD 5.0z3 Camera
EasyShot JD 5.0z3 Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,700

දින 3
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Huawei Nova 2i 64 Gb (Used)
Huawei Nova 2i 64 Gb (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 8 Plus 8plus 64 Gb (
Apple iPhone 8 Plus 8plus 64 Gb (

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 96,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 8 Plus 64 Gb
Apple iPhone 8 Plus 64 Gb

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 96,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 6 Plus (Used)
Apple iPhone 6 Plus (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 36,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy J2 Prime8 (Used)
Samsung Galaxy J2 Prime8 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Spy Camera ( VGA video )
Spy Camera ( VGA video )

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,350

දින 4
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 5 (Used)
Apple iPhone 5 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - HD 720p Security WiFi CCTV Camera
HD 720p Security WiFi CCTV Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-කළුතර - Lexar 4GB Memory Stick Pro duo
Lexar 4GB Memory Stick Pro duo

කළුතර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,950

දින 5
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Prolink ups
Prolink ups

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!