ගබඩා සහයක - පෑලියගොඩ

John Keells Logistics (Pvt) Ltd. அங்கத்துவம் மூலம் இடப்பட்டவை
7 நாட்கள்

வேலை இடம்
கம்பஹா
நிறுவணம்/ ஆலோசகர்
John Keells Logistics (Pvt) Ltd.
வேலை வகை
முழு நேரம்
குறைந்தபட்ச தகுதி
மேம்பட்ட நிலை
தொழில்
லாஜிஸ்டிக்ஸ் & போக்குவரத்து
வணிக செயல்பாடு
ஆபரேஷன்ஸ்
பங்கு / பதவி
Warehouse Assistant
சம்பளம் (மாதாந்த)
இலங்கை ரூபா 30,000 - 35,000
மொத்த காலியிடங்கள்
6
அதிகபட்ச வயது
45
பாலினம் விருப்பம்
ஆண்
விண்ணப்பக் காலக்கெடு
2019-08-31
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்)
0

பங்கு பற்றி

# තනතුර : ගබඩා සහයක (Warehouse Assistant) - පෑලියගොඩ වියළි ආහාර බෙදා හැරීමේ සංකීර්ණය
======================================================================

# සුදුසුකම් :

~ අයදුම්කරු වයස අවුරුදු 18-45 ත් අතර අයෙකු විය යුතුය.
~ නවාතැන් පහසුකම් ලබා දෙනු නොලැබේ.
~ පෑලියගොඩ ප්‍රදේශයට විනාඩි 45ක දුරින් පදිංචි අයෙක් විය යුතුය. (ස්ථීර හෝ තාවකාලික)
~ පිරිමි සේවක මහතුන් බදවා ගැනේ.

# ප්‍රතිලාභ :

~ සේවා කාලය - උදෑසන 7 සිට රාත්‍රී 7 දක්වා.
~ දිවා සේවා මුරය.
~ පැය 8 සේවා මුරයෙන් (උදෑසන 7 - සවස 4) පසු අති කාල සේවයේ යෙදිය හැක.
~ ඉරිදා දින අනිවාර්ය නිවාඩු දිනයකි.
~ දෙවන මස සිට අතිකාල සමග මාසික වැටුප රු. 30,000 ත් - 35,000 ත් අතර.
~ දිවා ආහාරය, තේ, නිල ඇදුම් සහ සපත්තු ආයතනය විසින් සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ සපයනු ලබයි.
~ සමාගම මගින් ඉහල වටිනාකමකින් යුත් විශේෂ වෛද්‍ය රක්‍ෂණයක් නොමිලේ ලබා දෙනු ලැබේ.
~ ස්ථිර වූ පසු වසරකට තුන් වරක් බෝනස් දීමනා ලබා ගැනීමට වරම්.
~ EPF/ETF අරමුදල්.
~ විශේෂ පුහුණු වැඩසටහන් / වාර්ශික සුහද හමු / විනෝද චාරිකා / ක්‍රිකට් තරග.
~ මෙය කාර්යාලීය රැකියාවක් නොවේ (Office Job).

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, මෙම දැන්වීමේ "Apply for this job" හි සඳහන් දුරකථන අංකය හරහා අයඳුම් කරන්න.

## රැකියාවට අදාළ නොවන ඉහළ අනවශ්‍යය සුදුසුකම් සහිත අයදුම්කරුවන් සමාගම මගින් සම්මුඛ පරීක්ෂණ සදහා කැදවනු නොලැබේ. ##


John Keells Logistics (Pvt) Ltd. இருந்து மேலதிக விளம்பரங்கள்