දැන්විම් 8 න් 1-8 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Chef De Partie - UAE
Chef De Partie - UAE

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 125,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 20
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Restaurant Hostess (Female)-Romania
Restaurant Hostess (Female)-Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 95,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 34
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Hotel House Keeping - Romania
Hotel House Keeping - Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 85,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 46
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - House Keepers (Couple) - Romania
House Keepers (Couple) - Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 85,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 55
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Cook Helper- Romania
Cook Helper- Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 87,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 56
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Cooks (Hot Kitchen)- Romania
Cooks (Hot Kitchen)- Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 140,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 56
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Waitress (Female)- Romania
Waitress (Female)- Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 85,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 56
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Shoe Maker- Poland
Shoe Maker- Poland

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 85,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!