දැන්විම් 50 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ඇදුම්

ඇදුම්-ගම්පහ - Imported bale 2
Imported bale 2

සාමාජිකයාගම්පහ, ඇදුම්

රු 24,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඇදුම්-ගම්පහ - National kit for wedding
National kit for wedding

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 6,000

දින 1
ඇදුම්-ගම්පහ - Sofia the first costume - kids
Sofia the first costume - kids

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 5,000

දින 1
ඇදුම්-ගම්පහ - kalki Gavum
kalki Gavum

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 700

දින 1
ඇදුම්-ගම්පහ - Original Branded T-shirts
Original Branded T-shirts

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 2,300

දින 1
ඇදුම්-ගම්පහ - Brand new peacock saree
Brand new peacock saree

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 4,500

දින 2
ඇදුම්-ගම්පහ - Bridal Frock
Bridal Frock

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 20,000

දින 3
ඇදුම්-ගම්පහ - Clothing bridal frock
Clothing bridal frock

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 12,000

දින 3
ඇදුම්-ගම්පහ - Home coming frock
Home coming frock

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 10,000

දින 7
ඇදුම්-ගම්පහ - Indian Lehenga
Indian Lehenga

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 9,500

දින 10
ඇදුම්-ගම්පහ - Wedding Suite
Wedding Suite

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 10,000

දින 10
ඇදුම්-ගම්පහ - Wedding suit
Wedding suit

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 9,500

දින 11
ඇදුම්-ගම්පහ - Evening Gown
Evening Gown

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 2,500

දින 11
ඇදුම්-ගම්පහ - Sarees
Sarees

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 5,700

දින 12
ඇදුම්-ගම්පහ - Bale cloth 8
Bale cloth 8

සාමාජිකයාගම්පහ, ඇදුම්

රු 25,500

දින 13
ඇදුම්-ගම්පහ - Indian Handloom Sarees
Indian Handloom Sarees

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 3,600

දින 14
ඇදුම්-ගම්පහ - Frock shalwar
Frock shalwar

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 3,500

දින 16
ඇදුම්-ගම්පහ - Women's Seasonal Collection
Women's Seasonal Collection

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 575

දින 18
ඇදුම්-ගම්පහ - Bale Clothes
Bale Clothes

සාමාජිකයාගම්පහ, ඇදුම්

රු 25,500

දින 18
ඇදුම්-ගම්පහ - Camo Stretch Legging
Camo Stretch Legging

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 550

දින 21
ඇදුම්-ගම්පහ - Leopard Print Long sleeve T- Shirt
Leopard Print Long sleeve T- Shirt

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 600

දින 22
ඇදුම්-ගම්පහ - DRESS
DRESS

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 750

දින 22
ඇදුම්-ගම්පහ - Star Printed Lace Blouse
Star Printed Lace Blouse

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 400

දින 23
ඇදුම්-ගම්පහ - Bale stock 5
Bale stock 5

සාමාජිකයාගම්පහ, ඇදුම්

රු 24,500

දින 24
ඇදුම්-ගම්පහ - Party long frock
Party long frock

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 1,000

දින 25
ඇදුම්-ගම්පහ - Skirts
Skirts

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 285

දින 25

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!