මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

වාද්දුව හිදී සෙල්ලම් බඩු සහ ක්‍රීඩා උපකරණ

දැන්විම් 12 න් 1-12 දක්වා පෙන්නුම් කරයි