මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

වාද්දුව හිදී සුරතල් සතුන් සහ වෙනත් සතුන් විකිණීමට

දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි