මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

Nissan වෑන්, බස් සහ ලොරි හොඳම මිලට | වේයන්ගොඩ

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි