මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කෙටි කාලීන නිවාඩු නිකේතන කුලියට දීම සඳහා | ත්‍රිකුණාමලය නගරය

දැන්විම් 5 න් 1-5 දක්වා පෙන්නුම් කරයි