දැන්විම් 500 න් 26-50 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale Athurugiriya
Apartment for Sale Athurugiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 5,200,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - QUAY | Harbor view apartment - Col 15
QUAY | Harbor view apartment - Col 15

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 12,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale in - Kotte
Apartment For Sale in - Kotte

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,500,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - A0504| Wind Crest Apartment | Rajagiriya
A0504| Wind Crest Apartment | Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,500,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - On320 Apartment | Colombo 2 MCP681
On320 Apartment | Colombo 2 MCP681

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 45,000,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Skyline Apartment | Rajagiriya A0512
Skyline Apartment | Rajagiriya A0512

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENT IN RAJAGIRIYA
APARTMENT IN RAJAGIRIYA

කාමර: 2, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 36,500,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury apartment for Sale - Homagama
Luxury apartment for Sale - Homagama

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 23,000,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury apartment for Sale - Homagama
Luxury apartment for Sale - Homagama

කාමර: 4, නානකාමර: 5

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,250,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Colombo 5 | Apartment A0515
Colombo 5 | Apartment A0515

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENT for sale - Dehiwela
APARTMENT for sale - Dehiwela

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,880,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT DEHIWELA
LUXURY APARTMENT DEHIWELA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,430,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT
LUXURY APARTMENT

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,360,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT-DEHIWALA
LUXURY APARTMENT-DEHIWALA

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,125,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury apartment for sale in dehiwala
Luxury apartment for sale in dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,647,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - QUAY | Harbor view apartment - Col 15
QUAY | Harbor view apartment - Col 15

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 12,000,000

දින 3
මහල් නිවාස-අනුරාධපුර - Holiday Apartment in Anuradhapura
Holiday Apartment in Anuradhapura

කාමර: 4, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, මහල් නිවාස

රු 2,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment @rohini rd colombo 6
Apartment @rohini rd colombo 6

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 2,300,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Wind Crest Apt | Rajagiriya A0503
Wind Crest Apt | Rajagiriya A0503

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Nawala | Apartment Sale MCP A0500
Nawala | Apartment Sale MCP A0500

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment Iceland Residencies Col3
Apartment Iceland Residencies Col3

කාමර: 3, නානකාමර: 4

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 110,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment Units for Sale Miriswatta
Apartment Units for Sale Miriswatta

කාමර: 10, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENT SALE AT DEHIWALA
APARTMENT SALE AT DEHIWALA

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 23,500,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale - Col 10
Apartment for sale - Col 10

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale - Dehiwala
Apartment for sale - Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand new apartment for sale - Col 6
Brand new apartment for sale - Col 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 32,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale in ON320 Col 2
Apartment For Sale in ON320 Col 2

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 49,000,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!