දැන්විම් 540 න් 26-50 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENT FOR SALE IN NUGEGODA (1013B)
APARTMENT FOR SALE IN NUGEGODA (1013B)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment For Sale in Pelawatte
Luxury Apartment For Sale in Pelawatte

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 06
Apartment for sale in Colombo 06

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,800,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Elegant Apartment For Sale - Col 6
Elegant Apartment For Sale - Col 6

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,500,000

දින 2
මහල් නිවාස-කළුතර - Apartment sale in panadura
Apartment sale in panadura

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකළුතර, මහල් නිවාස

රු 8,500,000

දින 2
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment | Sale in Kadawatha
Apartment | Sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 13,500,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Apartment Sale - Col 06
Brand New Apartment Sale - Col 06

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Jasmine Apartment in col 13
Jasmine Apartment in col 13

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 9,000,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Bedroom Apt for Sale in Colombo 4
3 Bedroom Apt for Sale in Colombo 4

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale - Colombo 7
Apartment for sale - Colombo 7

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 43,500,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Dehiwala
Apartment for sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,000,000

දින 2
මහල් නිවාස-නුවරඑලිය - Apartment for Sale in Nuwara Eliya
Apartment for Sale in Nuwara Eliya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

නුවරඑලිය, මහල් නිවාස

රු 14,000,000

දින 2
මහල් නිවාස-ගම්පහ - Apartment for Sale in Mahabage
Apartment for Sale in Mahabage

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, මහල් නිවාස

රු 5,100,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 05
Apartment for sale in Colombo 05

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Queensland Residencies | Col 8 A0532-A
Queensland Residencies | Col 8 A0532-A

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Flat for sale - Slave island
Flat for sale - Slave island

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 9,000,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 BR Completed Apartment For Rent-Col15
2 BR Completed Apartment For Rent-Col15

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 12,320,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale - Wellawatte
Apartment For Sale - Wellawatte

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,000,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale - Colombo 03
Apartment for sale - Colombo 03

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 160,000,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale in Colombo 4
Apartment For Sale in Colombo 4

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 34,500,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in colombo 3
Apartment for sale in colombo 3

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 50,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 Bedroom Apartment for Sale Rajagiriya
2 Bedroom Apartment for Sale Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 38,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Colombo 15
Apartment for Sale in Colombo 15

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 6,500,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Prime Apt | for sale Rajagiriya A0529
Prime Apt | for sale Rajagiriya A0529

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Skyline Apartment | Rajagiriya - A0512
Skyline Apartment | Rajagiriya - A0512

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Emarald Tower Apt | Nugegoda - A0515 A
Emarald Tower Apt | Nugegoda - A0515 A

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale| Hokandara - A0519
Apartment For Sale| Hokandara - A0519

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 16,000,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!