දැන්විම් 861 න් 26-50 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 Bed Room Luxury Apartment for Sale on 3rd floor
2 Bed Room Luxury Apartment for Sale on 3rd floor

කාමර: 2, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Mount Lavinia Luxury -
Mount Lavinia Luxury -

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment Sale in Mt.Lavinia - A Tradition of Trust
Apartment Sale in Mt.Lavinia - A Tradition of Trust

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,100,000

පැය 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Mt.Lavinia Apartment -A vision for your life
Mt.Lavinia Apartment -A vision for your life

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,500,000

පැය 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment sale in Mt.Lavinia
Apartment sale in Mt.Lavinia

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,900,000

පැය 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Fully Furnished Luxury Apartment for Sale in Dehiwala
Fully Furnished Luxury Apartment for Sale in Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,000,000

පැය 9
මහල් නිවාස-කොළඹ - Appartment for Sale - Athurugiriya
Appartment for Sale - Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 9,500,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Quick Sale Wellawatte
Apartment For Quick Sale Wellawatte

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

පැය 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Br Apartment for Sale at Expo Victoria Tower, Colombo 2
3 Br Apartment for Sale at Expo Victoria Tower, Colombo 2

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 49,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-ත්‍රිකුණාමලය - Luxury Apartment in Ocean Front Nilaveli
Luxury Apartment in Ocean Front Nilaveli

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ත්‍රිකුණාමලය, මහල් නිවාස

රු 47,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Col 6 Vesta Homes - We Are Life Changers”
Col 6 Vesta Homes - We Are Life Changers”

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,900,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Vesta Mount Villa Apartment Your Success is Real’s Mission
Vesta Mount Villa Apartment Your Success is Real’s Mission

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,100,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Col.6 Apartment From "Vesta" Expect Better
Col.6 Apartment From "Vesta" Expect Better

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,900,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale - Col 06
Apartment for sale - Col 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,900,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Apartment Complex for Sale in Thalawatugoda (1045 B)
Brand New Apartment Complex for Sale in Thalawatugoda (1045 B)

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,200,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Mt.Lavinia Apartment for sale
Mt.Lavinia Apartment for sale

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,900,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Vesta Residencies - We’ll get it done, like us there are none Col 6
Vesta Residencies - We’ll get it done, like us there are none Col 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 33,900,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Apartment for Sale in Nugegoda (1013 B)
Brand New Apartment for Sale in Nugegoda (1013 B)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Colombo 03(file No 1063 B)
Apartment for Sale in Colombo 03(file No 1063 B)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 45,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Bd Apartment for Sale in Colombo 6.
3 Bd Apartment for Sale in Colombo 6.

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Bedroom Apartment for Sale in Mount Lavinia
3 Bedroom Apartment for Sale in Mount Lavinia

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 36,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment for Sale in Col6
Luxury Apartment for Sale in Col6

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT WELLAWATTA
LUXURY APARTMENT WELLAWATTA

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 28,014,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment for Sale in Col6
Luxury Apartment for Sale in Col6

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 23,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment for Sale in Dehiwala
Luxury Apartment for Sale in Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,360,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment for Sale in Dehiwala
Luxury Apartment for Sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,865,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment Dehiwela
Luxury Apartment Dehiwela

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,880,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!