දැන්විම් 324 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ඉඩකඩම්

නිවාස-රත්නපුර - Two Storied House For Sale Ratnapura
Two Storied House For Sale Ratnapura

කාමර: 5, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 6,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale in Embilipitiya
Land for sale in Embilipitiya

3.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 6,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Shop for sale - Balangoda
Shop for sale - Balangoda

400 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 6,000,000

පැය 5
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale in Eheliyagoda
Land for sale in Eheliyagoda

17.0 අක්කර

සාමාජිකයාරත්නපුර, ඉඩම්

රු 136,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 8
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale - Middeniya
Land for sale - Middeniya

80.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 65,000 පර්ච් එකකට

පැය 10
ඉඩම්-රත්නපුර - Commercial Land near by Belihuloya River
Commercial Land near by Belihuloya River

26.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 4,160,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 10
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale in Embilipitiya
Land for sale in Embilipitiya

30.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 125,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-රත්නපුර - Land in Balangoda
Land in Balangoda

220.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 11,900,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-රත්නපුර - තේක්ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇඹිලිපිටිය.
තේක්ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇඹිලිපිටිය.

1.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 2,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-රත්නපුර - Land with House for Sale in Embilipitiya
Land with House for Sale in Embilipitiya

10.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 3,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
නිවාස-රත්නපුර - House for sale - Pelmadulla
House for sale - Pelmadulla

කාමර: 2, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 7,000,000

දින 3
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale in Rathnapura
Land for sale in Rathnapura

7.5 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 1,300,000 අක්කරයකට

දින 3
නිවාස-රත්නපුර - House For Sale in Pelmadulla
House For Sale in Pelmadulla

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 9,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Commercial building for Rent in Kuruwita
Commercial building for Rent in Kuruwita

2,000 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 80,000 මසකට

දින 3
Land for sale in Rathnapura

50.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 60,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Hotel For Rent - Ratnapura
Hotel For Rent - Ratnapura

1,500 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 60,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-රත්නපුර - Room for rent at Rathnapura
Room for rent at Rathnapura

කාමර: 2, නානකාමර: 1

රත්නපුර, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 4
නිවාස-රත්නපුර - House for sale-Balangoda
House for sale-Balangoda

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 3,500,000

දින 4
නිවාස-රත්නපුර - House for sale in Kuruwita
House for sale in Kuruwita

කාමර: 4, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 27,500,000

දින 4
ඉඩම්-රත්නපුර - Tea Estate @ Hill top Land In Pelmadulla
Tea Estate @ Hill top Land In Pelmadulla

10.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 16,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-රත්නපුර - Land For Sale In Udawalawa
Land For Sale In Udawalawa

40.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-රත්නපුර - Land with Tea & Pepper Balangoda
Land with Tea & Pepper Balangoda

160.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 2,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
නිවාස-රත්නපුර - House for sale in Embilipitiya.
House for sale in Embilipitiya.

කාමර: 2, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 3,000,000

දින 5
නිවාස-රත්නපුර - නිවසක් විකිණීමට තිබේ බලංගොඩ
නිවසක් විකිණීමට තිබේ බලංගොඩ

කාමර: 1, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 4,900,000

දින 5
ඉඩම්-රත්නපුර - Land in Balangoda
Land in Balangoda

15.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-රත්නපුර - Valuable land for sale - Rakwana
Valuable land for sale - Rakwana

18.4 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 2,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale in enbilipitiya
Land for sale in enbilipitiya

2.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!