දැන්විම් 282 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale in Ratnapura
Land for sale in Ratnapura

20.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 6,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-රත්නපුර - Flat Land for Sale in Embilipitiya
Flat Land for Sale in Embilipitiya

20.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 90,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-රත්නපුර - කලවාන පිටිගලකන්ද අගනා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
කලවාන පිටිගලකන්ද අගනා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.

30.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 25,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 1
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale - Embilipitiya
Land for sale - Embilipitiya

7.5 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 15,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 5
ඉඩම්-රත්නපුර - Commercial Land For Rent in Pelmadulla
Commercial Land For Rent in Pelmadulla

15.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 35,000 අවුරුද්දකට

පැය 6
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale - Balangoda
Land for sale - Balangoda

165.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 25,000 පර්ච් එකකට

පැය 8
Looking For Office Space In Rathnapura

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

පැය 8
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for Sale in Ratnapura
Land for Sale in Ratnapura

1,163.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 11,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-රත්නපුර - Tea Land for sale in Kuruwita
Tea Land for sale in Kuruwita

15.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 2,375,000 අක්කරයකට

පැය 12
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale in Eheliyagoda
Land for sale in Eheliyagoda

33.6 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 5,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 13
ඉඩම්-රත්නපුර - Main road face land in Pellmadulla
Main road face land in Pellmadulla

70.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 475,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale embilipitiya.
Land for sale embilipitiya.

10.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 750,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-රත්නපුර - Land in Balangoda
Land in Balangoda

1.5 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 17,142 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-රත්නපුර - House for sale - Katandola
House for sale - Katandola

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 4,000,000

දින 1
Need a Land around Ratnapura

රත්නපුර, ඉඩම්

දින 1
ඉඩම්-රත්නපුර - Land For Sale In Ratnapura
Land For Sale In Ratnapura

10.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 18,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale Embilipitiya
Land for sale Embilipitiya

110.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 60,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale embilipitiya
Land for sale embilipitiya

287.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 40,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Guest house for sale- balangoda
Guest house for sale- balangoda

1,850 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 18,000,000

දින 3
Podi anga sampurna niwasak soyami

රත්නපුර, නිවාස

දින 3
කොටස් සහ කාමර-රත්නපුර - Rooms for rent in Ratnapura town
Rooms for rent in Ratnapura town

කාමර: 6, නානකාමර: 3

රත්නපුර, කොටස් සහ කාමර

Rs 35,000 මසකට

දින 3
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale in Godakawela
Land for sale in Godakawela

10.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 8,500,000 අක්කරයකට

දින 3
නිවාස-රත්නපුර - House With Land In Kuruwita
House With Land In Kuruwita

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 6,100,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Building for rent Godakawella town
Building for rent Godakawella town

1,000 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 80,000 මසකට

දින 4
ඉඩම්-රත්නපුර - Land & Home for sale - Embilipitiya
Land & Home for sale - Embilipitiya

64.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 13,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-රත්නපුර - Land For Sale - Madampe
Land For Sale - Madampe

49.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 1,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-රත්නපුර - ඉඩමක් විකිණීමට - රත්නපුර
ඉඩමක් විකිණීමට - රත්නපුර

14.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 2,750,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!