දැන්විම් 267 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ඉඩකඩම්

ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - House For Rent in ,Embilipitiya
House For Rent in ,Embilipitiya

2,500 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 85,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Factory Building For Sale - Kuruwita
Factory Building For Sale - Kuruwita

6,000 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 12,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-රත්නපුර - අගනා ඉඩමක් විකිණීමට - ඇඹිලිපිටිය
අගනා ඉඩමක් විකිණීමට - ඇඹිලිපිටිය

3.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 25,000,000 සම්පුර්ණ මිල

විනාඩි 44
ඉඩම්-රත්නපුර - Tea Land for Sale in Ratnapura
Tea Land for Sale in Ratnapura

9.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 13,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 3
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for Sale - Pelmadulla
Land for Sale - Pelmadulla

3.25 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 9,250,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 4
ඉඩම්-රත්නපුර - නිවසක් සෑදීමට අගනා බිම් කැබැල්ලක් - රත්නපුර
නිවසක් සෑදීමට අගනා බිම් කැබැල්ලක් - රත්නපුර

25.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 64,000 පර්ච් එකකට

පැය 7
නිවාස-රත්නපුර - House with Commercial Building in Ratnapura
House with Commercial Building in Ratnapura

කාමර: 6, නානකාමර: 3

රත්නපුර, නිවාස

රු 13,500,000

පැය 8
ඉඩම්-රත්නපුර - Valuable Land for Sale - Balangoda
Valuable Land for Sale - Balangoda

3.09 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 17,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-රත්නපුර - Land in Thorakolayaya lot 06
Land in Thorakolayaya lot 06

10.8 පර්චස්

සාමාජිකයාරත්නපුර, ඉඩම්

රු 307,800 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-රත්නපුර - House for Sale Embilipitiya
House for Sale Embilipitiya

කාමර: 6, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 15,000,000

දින 1
ඉඩම්-රත්නපුර - Calm Greenery Land for Sale Udawalawa
Calm Greenery Land for Sale Udawalawa

160.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-රත්නපුර - House With Land For Sale In Godakawela
House With Land For Sale In Godakawela

කාමර: 2, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 5,800,000

දින 2
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for Sele Embilipitiya
Land for Sele Embilipitiya

12.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 1,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Factory Building For Sale - Kuruwita
Factory Building For Sale - Kuruwita

6,000 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 12,500,000

දින 2
නිවාස-රත්නපුර - House for sale Ratnapura
House for sale Ratnapura

කාමර: 3, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 17,500,000

දින 2
නිවාස-රත්නපුර - House for sale in Ratnapura
House for sale in Ratnapura

කාමර: 4, නානකාමර: 3

රත්නපුර, නිවාස

රු 38,600,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - BUILDING FOR RENT IN - KURUWITA
BUILDING FOR RENT IN - KURUWITA

4,200 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 200,000 මසකට

දින 3
නිවාස-රත්නපුර - House for Sale - Balangoda
House for Sale - Balangoda

කාමර: 4, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 2,600,000

දින 3
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for Sale in Kiriella
Land for Sale in Kiriella

80.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 7,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-රත්නපුර - Valuable Land in Ratnapura
Valuable Land in Ratnapura

20.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 180,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-රත්නපුර - බලංගොඩ නගරයට ආසන්නව ඉඩමක් විකිනීමට
බලංගොඩ නගරයට ආසන්නව ඉඩමක් විකිනීමට

47.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 90,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Hotel for sale in godakawela
Hotel for sale in godakawela

4,000 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 16,000,000

දින 4
නිවාස-රත්නපුර - Home Rent kuruwita
Home Rent kuruwita

කාමර: 2, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 15,000 මසකට

දින 4
නිවාස-රත්නපුර - House for sale Kuruwita
House for sale Kuruwita

කාමර: 6, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 16,900,000

දින 5
ඉඩම්-රත්නපුර - Land In Balangoda
Land In Balangoda

84.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 15,000 පර්ච් එකකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-රත්නපුර - Annex for Rent - Ratnapura
Annex for Rent - Ratnapura

කාමර: 1, නානකාමර: 1

රත්නපුර, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Two shops for rent - Ratnapura
Two shops for rent - Ratnapura

650 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 12,500 මසකට

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!