දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ආභරණ

ආභරණ-රත්නපුර - Gem Lot
Gem Lot

රත්නපුර, ආභරණ

රු 75,000

පැය 8
ආභරණ-රත්නපුර - White Sapphire
White Sapphire

රත්නපුර, ආභරණ

රු 125,000

පැය 9
ආභරණ-රත්නපුර - සබාවික මැනික්
සබාවික මැනික්

රත්නපුර, ආභරණ

රු 12,000

දින 1
ආභරණ-රත්නපුර - Royal Rings
Royal Rings

රත්නපුර, ආභරණ

රු 5,000

දින 2
ආභරණ-රත්නපුර - Royal Rings
Royal Rings

රත්නපුර, ආභරණ

රු 5,500

දින 2
ආභරණ-රත්නපුර - Natural (yellow Sapphire) 1.50ct
Natural (yellow Sapphire) 1.50ct

රත්නපුර, ආභරණ

රු 15,000

දින 3
ආභරණ-රත්නපුර - Jems Natural
Jems Natural

රත්නපුර, ආභරණ

රු 1,000

දින 4
ආභරණ-රත්නපුර - KakaNil Gemstone / Natural Dark Blue Sapphire කාකනිල මැණික
දින 5
ආභරණ-රත්නපුර - Gems (Genuine)
Gems (Genuine)

රත්නපුර, ආභරණ

රු 2,000

දින 5
ආභරණ-රත්නපුර - Blue Sapphire / heated 3.15ct
Blue Sapphire / heated 3.15ct

රත්නපුර, ආභරණ

රු 180,000

දින 13
ආභරණ-රත්නපුර - Natural Dark blue sapphires
Natural Dark blue sapphires

රත්නපුර, ආභරණ

රු 15,000

දින 16
ආභරණ-රත්නපුර - Top Grade Ceylon Dark Blue Sapphire Kakanil
Top Grade Ceylon Dark Blue Sapphire Kakanil

රත්නපුර, ආභරණ

රු 25,000

දින 23
ආභරණ-රත්නපුර - Sri Lankan Natural Dark Blue Sapphire Kakanil
Sri Lankan Natural Dark Blue Sapphire Kakanil

රත්නපුර, ආභරණ

රු 15,000

දින 32
ආභරණ-රත්නපුර - Natural Dark Blue Sapphire Kakanil
Natural Dark Blue Sapphire Kakanil

රත්නපුර, ආභරණ

රු 35,000

දින 35
ආභරණ-රත්නපුර - HAND MADE Terracotta Jewellery in sri lanka
HAND MADE Terracotta Jewellery in sri lanka

රත්නපුර, ආභරණ

රු 1,350

දින 44

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!