දැන්විම් 77 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ආභරණ

ආභරණ-රත්නපුර - Rado watch for sale
Rado watch for sale

රත්නපුර, ආභරණ

රු 120,000

දින 1
ආභරණ-රත්නපුර - 2.12ct white sapphire(unheat) sudu nila
2.12ct white sapphire(unheat) sudu nila

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 67,000

දින 1
ආභරණ-රත්නපුර - Pigeon blood gem
Pigeon blood gem

රත්නපුර, ආභරණ

රු 200,000

දින 2
ආභරණ-රත්නපුර - Silver Ring
Silver Ring

රත්නපුර, ආභරණ

රු 3,000

දින 3
ආභරණ-රත්නපුර - Nul ridi
Nul ridi

රත්නපුර, ආභරණ

රු 3,200

දින 3
ආභරණ-රත්නපුර - Gems & jewellery
Gems & jewellery

රත්නපුර, ආභරණ

රු 12,000

දින 4
ආභරණ-රත්නපුර - Yellow shapire
Yellow shapire

රත්නපුර, ආභරණ

රු 12,000

දින 4
ආභරණ-රත්නපුර - 55g silver chain
55g silver chain

රත්නපුර, ආභරණ

රු 11,500

දින 5
ආභරණ-රත්නපුර - Ceylon Natural Lotus Spinel
Ceylon Natural Lotus Spinel

රත්නපුර, ආභරණ

රු 32,000

දින 6
ආභරණ-රත්නපුර - Ceylon Natural Blue Sapphire Unheated
Ceylon Natural Blue Sapphire Unheated

රත්නපුර, ආභරණ

රු 17,000

දින 6
ආභරණ-රත්නපුර - ආභරණ සදහා මැණික් විකිනිමට
ආභරණ සදහා මැණික් විකිනිමට

රත්නපුර, ආභරණ

රු 10,000

දින 8
ආභරණ-රත්නපුර - Earings
Earings

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 22,000

දින 9
ආභරණ-රත්නපුර - 1.47 CT Blue Spine නිල් කිරින්චි
1.47 CT Blue Spine නිල් කිරින්චි

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 35,000

දින 9
ආභරණ-රත්නපුර - 1.03 CT Blue Sapphire(Unheat)
1.03 CT Blue Sapphire(Unheat)

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 50,000

දින 9
ආභරණ-රත්නපුර - Genuine Emeralds for sale
Genuine Emeralds for sale

රත්නපුර, ආභරණ

රු 20,000

දින 10
ආභරණ-රත්නපුර - ROYAL RINGS
ROYAL RINGS

රත්නපුර, ආභරණ

රු 5,500

දින 11
ආභරණ-රත්නපුර - Ring - Aquamarine
Ring - Aquamarine

රත්නපුර, ආභරණ

රු 5,000

දින 11
ආභරණ-රත්නපුර - Jewelry and gem
Jewelry and gem

රත්නපුර, ආභරණ

රු 3,000

දින 13
ආභරණ-රත්නපුර - Spinel gem stones cut and polished
Spinel gem stones cut and polished

රත්නපුර, ආභරණ

රු 25,000

දින 16
ආභරණ-රත්නපුර - Blue Supphire
Blue Supphire

රත්නපුර, ආභරණ

රු 550,000

දින 17
ආභරණ-රත්නපුර - Gemstone
Gemstone

රත්නපුර, ආභරණ

රු 60,000

දින 19
ආභරණ-රත්නපුර - 2.61 CT Blue Sapphire(heat)
2.61 CT Blue Sapphire(heat)

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 145,000

දින 19
ආභරණ-රත්නපුර - Chrysoberyl 49pcs lot (kanaka)
Chrysoberyl 49pcs lot (kanaka)

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 8,000

දින 19
ආභරණ-රත්නපුර - 1.14 CT Yellow Sapphire(Natura)
1.14 CT Yellow Sapphire(Natura)

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 35,000

දින 19
ආභරණ-රත්නපුර - 2.14 CT Blue Sapphire(heat) nil manik
2.14 CT Blue Sapphire(heat) nil manik

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 70,000

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!