දැන්විම් 55 න් 26-50 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

ආහාර-රත්නපුර - ගොරකා
ගොරකා

රත්නපුර, ආහාර

රු 250

දින 30
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Kurudu Pala
Kurudu Pala

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 18

දින 32
ආහාර-රත්නපුර - ගම්මිරිස් Blak pepper
ගම්මිරිස් Blak pepper

රත්නපුර, ආහාර

රු 650

දින 33
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - කුරැදු පැල
කුරැදු පැල

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 17

දින 33
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - තේ පැල 26
තේ පැල 26

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 22

දින 33
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - ගම්මිරිස් පැල
ගම්මිරිස් පැල

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 36
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Isigothika
Isigothika

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 36
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Bahumia
Bahumia

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 36
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Jakolikat
Jakolikat

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 36
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Loreinch
Loreinch

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 36
ආහාර-රත්නපුර - TJC Mango
TJC Mango

රත්නපුර, ආහාර

රු 350

දින 36
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Exokeeria
Exokeeria

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 37
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Sleeping Durantha
Sleeping Durantha

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 37
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Anthurium plants
Anthurium plants

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 40
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Luky Plant
Luky Plant

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,800

දින 40
ආහාර-රත්නපුර - White Pepper
White Pepper

රත්නපුර, ආහාර

රු 1,450

දින 42
ආහාර-රත්නපුර - Cinnamon
Cinnamon

රත්නපුර, ආහාර

රු 340

දින 43
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Garden plants
Garden plants

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 5,000

දින 43
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-රත්නපුර - Tea Leaves
Tea Leaves

රත්නපුර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 680

දින 44
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Bonsai Tree
Bonsai Tree

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 8,000

දින 44
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Kubota DC68
Kubota DC68

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,800,000

දින 45
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Tractor
Tractor

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 220,000

දින 46
ආහාර-රත්නපුර - Cashew nuts ( කජුමද ) Raw & Oven
Cashew nuts ( කජුමද ) Raw & Oven

රත්නපුර, ආහාර

රු 2,000

දින 48
ආහාර-රත්නපුර - Highgrown Roterwain Tea
Highgrown Roterwain Tea

රත්නපුර, ආහාර

රු 500

දින 50
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-රත්නපුර - Puwak Plants
Puwak Plants

රත්නපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 51

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!