වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 128 න් 76-100 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Dell Laptop
Dell Laptop

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

දින 35
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Core 2 due cpu
Core 2 due cpu

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 35
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Core i3 4th Generation Computer
Core i3 4th Generation Computer

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 36
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Core i3-2100 2GB 250GB DVD Writer PC
Core i3-2100 2GB 250GB DVD Writer PC

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,250

දින 36
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Gaming Pc
Gaming Pc

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 36
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Hp Probook 4530s
Hp Probook 4530s

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,000

දින 37
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Sansung i7 4th gen Laptop
Sansung i7 4th gen Laptop

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,550

දින 37
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Duel core 3.0ghz/ 4gb ram ddr 3/ 1gb gt 240 separate vga/ 200gb hdd
Duel core 3.0ghz/ 4gb ram ddr 3/ 1gb gt 240 separate vga/ 200gb hdd

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 37
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Core 2 Quad 2GB 250GB 1.2GB VGA DVD Computer
Core 2 Quad 2GB 250GB 1.2GB VGA DVD Computer

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

දින 37
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Core i5 B75 4GB 500GB GTX660 DVDRW Computer
Core i5 B75 4GB 500GB GTX660 DVDRW Computer

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,750

දින 38
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - i3 3RD Gen Gaming
i3 3RD Gen Gaming

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,500

දින 38
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - samsung tab 2
samsung tab 2

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

දින 38
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Core 2 Quad Gaming Computer
Core 2 Quad Gaming Computer

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

දින 39
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - CORE i3-3220 4GB 320GB GTS 450 1GB DVDRW Computer
CORE i3-3220 4GB 320GB GTS 450 1GB DVDRW Computer

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 39
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Computer
Computer

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

දින 40
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Core i3 3rd 4GB 320GB GTX660-2GB VGA DVD-RW Computer
Core i3 3rd 4GB 320GB GTX660-2GB VGA DVD-RW Computer

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,500

දින 40
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Core i3-540 2GB 250GB DVD Writer PC
Core i3-540 2GB 250GB DVD Writer PC

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

දින 41
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Gaming Pc I5
Gaming Pc I5

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

දින 41
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - SINX-CELL-DC
SINX-CELL-DC

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 41
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Nec computer
Nec computer

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 41
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Core I3 4th Generation,black Colour
Core I3 4th Generation,black Colour

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 42
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - I3 7gen Laptop
I3 7gen Laptop

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

දින 43
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Desktop Computer with All of Set
Desktop Computer with All of Set

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

දින 43
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - CORE 2 QUAD 4GB 250GB DVD Computer
CORE 2 QUAD 4GB 250GB DVD Computer

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 43
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Core i3 2nd Generation 4GB 320GB DVDRW Computer
Core i3 2nd Generation 4GB 320GB DVDRW Computer

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,750

දින 43

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!