වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 138 න් 26-50 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Acer 8th Gen i7/ New/ 1TB/ 8GB RAM/ Nvidea 130mx
Acer 8th Gen i7/ New/ 1TB/ 8GB RAM/ Nvidea 130mx

සාමාජිකයාරත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 101,950

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Lenovo 7th Gen i5/ 1TB/ 4GB/ New
Lenovo 7th Gen i5/ 1TB/ 4GB/ New

සාමාජිකයාරත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 73,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Dell 7th Gen i3/ New/ 1TB/ 4GB
Dell 7th Gen i3/ New/ 1TB/ 4GB

සාමාජිකයාරත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 54,890

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Dell 7th Gen i7/ New/ 1TB/ 8GB/ Radeon R7 2GB
Dell 7th Gen i7/ New/ 1TB/ 8GB/ Radeon R7 2GB

සාමාජිකයාරත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 96,990

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Acer 6th Gen i3/ New/ 1TB/ 4GB RAM
Acer 6th Gen i3/ New/ 1TB/ 4GB RAM

සාමාජිකයාරත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - i3 2nd gen
i3 2nd gen

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,500

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Greentel V10 Tab
Greentel V10 Tab

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Samsung Galaxy Tab 4
Samsung Galaxy Tab 4

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Core i5-650 4GB 320GB GTS VGA DVD RW Computer
Core i5-650 4GB 320GB GTS VGA DVD RW Computer

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,200

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Duel core desktop cpu
Duel core desktop cpu

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Acer Core I3 Laptop
Acer Core I3 Laptop

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - laptop Samsung N145
laptop Samsung N145

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - I5 1st Gen with Full set
I5 1st Gen with Full set

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - i5 Gaming PC
i5 Gaming PC

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 31,000

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Dell Laptop I3
Dell Laptop I3

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Core i5 GTX Gaming PC
Core i5 GTX Gaming PC

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Lenovo Yoga Tab 3
Lenovo Yoga Tab 3

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Huawei T1
Huawei T1

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Acer 8th Gen i5/ New/ 1TB/ 4GB/ 150mx Nvidea VGA
Acer 8th Gen i5/ New/ 1TB/ 4GB/ 150mx Nvidea VGA

සාමාජිකයාරත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 76,900

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Laptop
Laptop

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,990

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Ipad 6th gen 32gb wifi
Ipad 6th gen 32gb wifi

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 80,000

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Acer 5th Gen i3/ New/ 1TB/ 4GB
Acer 5th Gen i3/ New/ 1TB/ 4GB

සාමාජිකයාරත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 47,500

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Acer 8th Gen i5/ New/ 1TB/ 8GB RAM/ Nvidea 150MX
Acer 8th Gen i5/ New/ 1TB/ 8GB RAM/ Nvidea 150MX

සාමාජිකයාරත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 79,990

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Lenovo 7th Gen i3/ New/ 1TB/ 4GB
Lenovo 7th Gen i3/ New/ 1TB/ 4GB

සාමාජිකයාරත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 56,000

දින 16
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Desktop Computer/ram-4 Gb/seperate Vga-512
Desktop Computer/ram-4 Gb/seperate Vga-512

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!