මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
  • Apple Iphone 7-plus

Apple iPhone 7 Plus දුරකථන විකිණීමට, රඹුක්කන

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි