දැන්විම් 282 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-පුත්තලම - 10 acre coconut land for sale - Puttalam
10 acre coconut land for sale - Puttalam

10.0 අක්කර

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 20,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-පුත්තලම - House for Sale in Wennappuwa Town
House for Sale in Wennappuwa Town

කාමර: 4, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 17,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-පුත්තලම - Land For Sale - chilaw
Land For Sale - chilaw

180.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 3,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 3
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for Sale in Puttlam
Land for Sale in Puttlam

1,760.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 19,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-පුත්තලම - House for Rent - Puttalam
House for Rent - Puttalam

කාමර: 3, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 40,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for sale in Puttalam
Land for sale in Puttalam

10.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 3,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-පුත්තලම - House for Sale in Marawila
House for Sale in Marawila

කාමර: 4, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 14,500,000

දින 1
ඉඩම්-පුත්තලම - ඉඩම හා නිවස විකිණීමට - වෙන්නප්පුව
ඉඩම හා නිවස විකිණීමට - වෙන්නප්පුව

20.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 8,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-පුත්තලම - Land For Sale In Anamaduwa
Land For Sale In Anamaduwa

5.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 5,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-පුත්තලම - Land in Natthandiya
Land in Natthandiya

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 1,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-පුත්තලම - Residential Land for Sale - Nainamadama
Residential Land for Sale - Nainamadama

37.5 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-පුත්තලම - 6 Acre Bare Land for Sale - PUttalam
6 Acre Bare Land for Sale - PUttalam

6.0 අක්කර

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 3,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-පුත්තලම - Land For sale ( Valuable Land) Puttalam
Land For sale ( Valuable Land) Puttalam

12.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 12,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Prowns Farm in Puttalm
Prowns Farm in Puttalm

150,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 24,000,000

දින 3
ඉඩම්-පුත්තලම - Land For sale ( Valuable Land)
Land For sale ( Valuable Land)

29.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 2,300,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for Sale in Marawila
Land for Sale in Marawila

75.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 60,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-පුත්තලම - 1 Acre land for sale in Puttalam
1 Acre land for sale in Puttalam

1.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - BEACH FRONT HOTEL 160 P KALPITIYA
BEACH FRONT HOTEL 160 P KALPITIYA

6,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාපුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 23,000,000

දින 4
ඉඩම්-පුත්තලම - Land For Sale - Manargundy, Puttlam
Land For Sale - Manargundy, Puttlam

4.5 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 1,400,000 අක්කරයකට

දින 4
නිවාස-පුත්තලම - House For Sale in Wennappuwa
House For Sale in Wennappuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 5,200,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Building for Rent in Marawila
Building for Rent in Marawila

1,700 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 40,000 මසකට

දින 5
නිවාස-පුත්තලම - House with Land for Sale in Nattandiya
House with Land for Sale in Nattandiya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 6,500,000

දින 5
ඉඩම්-පුත්තලම - Kalpitiya Beach front property | MCP P413
Kalpitiya Beach front property | MCP P413

35.0 අක්කර

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 147,900,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-පුත්තලම - 22 Perches Land for sale in marawila
22 Perches Land for sale in marawila

22.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 175,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Poultry Farm with Land for Sale in Nattandiya
Poultry Farm with Land for Sale in Nattandiya

7,500 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 14,950,000

දින 6
නිවාස-පුත්තලම - නාත්තන්ඩිය නගරයෙන් නිවසක්
නාත්තන්ඩිය නගරයෙන් නිවසක්

කාමර: 3, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 6,000,000

දින 6
ඉඩම්-පුත්තලම - Land For sale ( Coconut Land)
Land For sale ( Coconut Land)

25.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 60,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!