දැන්විම් 287 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-පුත්තලම - Coconut Land For Sale in Madampe
Coconut Land For Sale in Madampe

5.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 3,400,000 අක්කරයකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-පුත්තලම - Commercial Land in Anamaduwa
Commercial Land in Anamaduwa

100.0 පර්චස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 110,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-පුත්තලම - House for Sale in Nattandiya
House for Sale in Nattandiya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 7,975,000

පැය 5
නිවාස-පුත්තලම - House for sale in Puttalam
House for sale in Puttalam

කාමර: 3, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 12,000,000

පැය 7
ඉඩම්-පුත්තලම - Bare land for any project in Puttalam
Bare land for any project in Puttalam

116.0 අක්කර

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 500,000 අක්කරයකට

පැය 7
ඉඩම්-පුත්තලම - ඉඩමක් විකිණීමට - මාදම්පේ
ඉඩමක් විකිණීමට - මාදම්පේ

20.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

පැය 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Guest House for Sale Madurankuliya
Guest House for Sale Madurankuliya

2,420 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,000,000

පැය 9
ඉඩම්-පුත්තලම - Land near Chilaw
Land near Chilaw

40.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 800,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 10
ඉඩම්-පුත්තලම - AGRICULTURAL LAND IN PUTTALAM
AGRICULTURAL LAND IN PUTTALAM

9.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 9,900,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 11
ඉඩම්-පුත්තලම - Commercial Land in Madampe
Commercial Land in Madampe

14.5 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

පැය 12
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for sale - Puttalam
Land for sale - Puttalam

2.5 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 1,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-පුත්තලම - Coconut Land For Sale in Madampe
Coconut Land For Sale in Madampe

5.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 3,400,000 අක්කරයකට

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Building For Sale In Wennappuwa
Building For Sale In Wennappuwa

3,500 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 69,500,000

දින 2
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for Sale in Marawila
Land for Sale in Marawila

39.6 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-පුත්තලම - Land For Sale Wennappuwa
Land For Sale Wennappuwa

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 1,750,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
නිවාස-පුත්තලම - House For sale ( Valuable House) Chilaw
House For sale ( Valuable House) Chilaw

කාමර: 3, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 6,000,000

දින 3
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for sale in Anamaduwa
Land for sale in Anamaduwa

1.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-පුත්තලම - Arachchikattuwa Land for Sale
Arachchikattuwa Land for Sale

4.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 7,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-පුත්තලම - Land For Sale in Arachchikattuwa
Land For Sale in Arachchikattuwa

492.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 29,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for Sale in Dankotuwa
Land for Sale in Dankotuwa

25.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 3
නිවාස-පුත්තලම - House With Land For Sale In Thalawila
House With Land For Sale In Thalawila

කාමර: 2, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 10,000,000

දින 3
ඉඩම්-පුත්තලම - Land in Mahawewa, Nattandia Lot 22
Land in Mahawewa, Nattandia Lot 22

17.0 පර්චස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 79,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for Sale in Chilaw Lot 27
Land for Sale in Chilaw Lot 27

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-පුත්තලම - Land in Mahawewa, Nattandia Lot 16
Land in Mahawewa, Nattandia Lot 16

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 79,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-පුත්තලම - Land in Kirimatiyana, Bothalegama Lot 04
Land in Kirimatiyana, Bothalegama Lot 04

16.0 පර්චස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 80,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-පුත්තලම - Nattandiya Land for Sale
Nattandiya Land for Sale

75.5 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 185,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - භෝජනාගාරයක් විකිණීමට - හලාවත
භෝජනාගාරයක් විකිණීමට - හලාවත

800 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 7,500,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!