දැන්විම් 1,035 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පේරාදෙණිය හි දැන්වීම්

නිවාස-නුවර - House for sale in Peradeniya
House for sale in Peradeniya

කාමර: 4, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 27,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-නුවර - Toyota Aqua G grade 2012
Toyota Aqua G grade 2012

134,430 km

නුවර, මෝටර් රථ

රු 3,350,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-නුවර - Beautiful Land in Peradeniya Lot 92
Beautiful Land in Peradeniya Lot 92

32.75 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,310,000 සම්පුර්ණ මිල

විනාඩි 12
ජංගම දුරකථන-නුවර - Apple iPhone 5S 16 (Used)
Apple iPhone 5S 16 (Used)

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

පැය 1 යි
මෝටර් රථ-නුවර - Toyota Premio G Superior 2013
Toyota Premio G Superior 2013

54,000 km

නුවර, මෝටර් රථ

රු 5,975,000

පැය 1 යි
පරිගණක උපාංග-නුවර - SSD SATA HARD DRIVE 120GB
SSD SATA HARD DRIVE 120GB

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 6,200

පැය 1
ඉඩම්-නුවර - Beautiful Land in Peradeniya Lot 108
Beautiful Land in Peradeniya Lot 108

25.85 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,809,500 සම්පුර්ණ මිල

පැය 2
ඉඩම්-නුවර - Beautiful Land in Peradeniya Lot 107
Beautiful Land in Peradeniya Lot 107

22.15 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,329,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 2
ඉඩම්-නුවර - Beautiful Land in Peradeniya Lot 106
Beautiful Land in Peradeniya Lot 106

19.85 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,191,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 2
ඉඩම්-නුවර - Beautiful Land in Peradeniya Lot 105
Beautiful Land in Peradeniya Lot 105

21.35 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,281,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 2
ඉඩම්-නුවර - Beautiful Land in Peradeniya
Beautiful Land in Peradeniya

19.4 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,358,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 2
ඉඩම්-නුවර - Beautiful Land in Peradeniya Lot 102
Beautiful Land in Peradeniya Lot 102

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,400,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - ambrane
ambrane

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

පැය 2
ඉඩම්-නුවර - Beautiful Land in Peradeniya Lot 101
Beautiful Land in Peradeniya Lot 101

34.75 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 2,432,500 සම්පුර්ණ මිල

පැය 2
ඉඩම්-නුවර - Beautiful Land in Peradeniya Lot 100
Beautiful Land in Peradeniya Lot 100

23.75 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,662,500 සම්පුර්ණ මිල

පැය 2
ඉඩම්-නුවර - Beautiful Land in Peradeniya Lot 97
Beautiful Land in Peradeniya Lot 97

19.35 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,354,500 සම්පුර්ණ මිල

පැය 2
ඉඩම්-නුවර - Beautiful Land in Peradeniya Lot 95
Beautiful Land in Peradeniya Lot 95

20.25 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,417,500 සම්පුර්ණ මිල

පැය 2
ඉඩම්-නුවර - Beautiful Land in Peradeniya Lot 94
Beautiful Land in Peradeniya Lot 94

17.9 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,074,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 2
ඉඩම්-නුවර - Beautiful Land in Peradeniya Lot 93
Beautiful Land in Peradeniya Lot 93

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,200,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 2
ඉඩම්-නුවර - Land for sale in Peradeniya
Land for sale in Peradeniya

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,200,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 2
ඉඩම්-නුවර - Beautiful Land in Peradeniya Lot 90
Beautiful Land in Peradeniya Lot 90

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 900,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 2
ඉඩම්-නුවර - Beautiful Land in Peradeniya Lot 88
Beautiful Land in Peradeniya Lot 88

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,050,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 2
ඉඩම්-නුවර - Beautiful Land in Peradeniya Lot 87
Beautiful Land in Peradeniya Lot 87

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,050,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 2
ඉඩම්-නුවර - Land for sale in Peradeniya
Land for sale in Peradeniya

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 2
ඉඩම්-නුවර - Beautiful Land in Peradeniya Lot 84
Beautiful Land in Peradeniya Lot 84

22.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,100,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 2
ඉඩම්-නුවර - Land for sale in Peradeniya
Land for sale in Peradeniya

21.3 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,278,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 2
ඉඩම්-නුවර - Land for sale in Peradeniya
Land for sale in Peradeniya

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,200,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!