මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

පස්සර හි විශාලතම වෙළඳපොළ

දැන්විම් 75 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි