වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 72 න් 26-50 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Minnelli 2014
Minnelli 2014

20 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 2017
Bajaj Pulsar NS160 2017

6,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Scooty Pep+ 2016
TVS Scooty Pep+ 2016

9,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Avenger 2018
Bajaj Avenger 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 399,950

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2018
Bajaj Pulsar 150 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 347,750

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 2017
Bajaj Pulsar 135 2017

7,850 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 295,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio BDF-#### 2016
Honda Dio BDF-#### 2016

17,800 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk Honda 2009
Hero Hunk Honda 2009

54,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 82,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 100M 2015
Bajaj Discover 100M 2015

35,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2011
Honda Dio 2011

27,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,000

දින 25
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Xtream 2014
Hero Xtream 2014

9,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 25
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 BDS=$$$$ 2016
Bajaj Pulsar 135 BDS=$$$$ 2016

32,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 25
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 BAH-#### 2013
Bajaj CT100 BAH-#### 2013

39,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 25
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 100 disc 2008
Bajaj Platina 100 disc 2008

55,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 26
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 100 2010
Bajaj Discover 100 2010

60,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,000

දින 28
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ Bike 2010
Yamaha FZ Bike 2010

24,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 29
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 2011
Bajaj Pulsar 135 2011

59,274 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 30
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2011
Yamaha FZ S 2011

35,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 32
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 2011
Bajaj Pulsar 135 2011

17,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 33
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover DTS-SI 2011
Bajaj Discover DTS-SI 2011

55,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 82,000

දින 36
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 2018
Bajaj Pulsar NS200 2018

6,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 37
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 180 BFJ 2017
Bajaj Pulsar 180 BFJ 2017

12,300 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 39
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Streak 2011
TVS Streak 2011

28,965 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 82,500

දින 39
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

12,669 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 40
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

30,521 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 40

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!