වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 86 න් 26-50 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 160 4v 2018
TVS Apache 160 4v 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,580

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S BCL 2015
Yamaha FZ S BCL 2015

21,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover BFZ 2017
Bajaj Discover BFZ 2017

7,800 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Hornet 2012
Honda Hornet 2012

44,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 610,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CBR 250 2012
Honda CBR 250 2012

3,540 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure 2013
Hero Pleasure 2013

35,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 112,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda XR XR250 CH180 2006
Honda XR XR250 CH180 2006

18,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 695,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Maestro Edge 2017
Hero Maestro Edge 2017

11,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 20,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

15,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

30,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Xtream XS-#### 2012
Hero Xtream XS-#### 2012

44,890 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2015
Bajaj Pulsar 150 2015

22,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 2010
Bajaj Discover 2010

11,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CB Unicorn 2012
Honda CB Unicorn 2012

55,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Xtream Sports 2015
Hero Xtream Sports 2015

18,100 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - KTM Duke 2018
KTM Duke 2018

2,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 295,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 2012
Bajaj Pulsar 135 2012

38,150 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 100 2007
Bajaj Platina 100 2007

50,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 2017
Bajaj Pulsar NS160 2017

14,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak D Tour 2013
Demak D Tour 2013

3,022 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak D7 2014
Demak D7 2014

330 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Activa 2014
Honda Activa 2014

50,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego bike centre 2018
TVS Wego bike centre 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

800 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 bike center 2017
Bajaj Pulsar 150 bike center 2017

18,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Hornet Ch110 2004
Honda Hornet Ch110 2004

42,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 395,000

දින 24

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!