දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - COMMERCIAL BULDING FOR SALE NUGEGODA
COMMERCIAL BULDING FOR SALE NUGEGODA

20,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 500,000,000

දින 13
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building For Sale @ Nugegoda
Building For Sale @ Nugegoda

2,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 30,000,000

දින 14
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - COMMERCIAL BUILDING with 8 P PEPILIYANA
COMMERCIAL BUILDING with 8 P PEPILIYANA

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 55,000,000

දින 17
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Property for Sale in Mirihana
Commercial Property for Sale in Mirihana

2,800 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

දින 21
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 31.76 P & COMMERCIAL Shop NUGEGODA
31.76 P & COMMERCIAL Shop NUGEGODA

32 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 101,632,000

දින 23
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 02 STOREY BUILDING & 16.2 P NUGEGODA
02 STOREY BUILDING & 16.2 P NUGEGODA

3,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 63,180,000

දින 24
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building For sale in Nugegoda
Building For sale in Nugegoda

3,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 62,500,000

දින 33
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building For Your Sale Nugegoda
Building For Your Sale Nugegoda

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 30,000,000

දින 33
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for Sale Nugegoda
Building for Sale Nugegoda

1,800 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 34
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 04 STORY BUILDING & 8 P PEPILIYANA
04 STORY BUILDING & 8 P PEPILIYANA

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 55,000,000

දින 34
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Sell of Business (Restaurant) - Nugegoda
Sell of Business (Restaurant) - Nugegoda

300 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,000,000

දින 37
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Office for sale in Nugegoda
Office for sale in Nugegoda

1,800 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 37,500,000

දින 38
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - LAND FOR SALE NUGEGODA
LAND FOR SALE NUGEGODA

4,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

දින 43
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - LAND WITH BUILDING FOR SALE NUGEGODA
LAND WITH BUILDING FOR SALE NUGEGODA

3,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 28,000,000

දින 53
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Apartment Complex in Nugegoda
Apartment Complex in Nugegoda

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 155,000,000

දින 53

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!