දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for sale in Nugegoda
Building for sale in Nugegoda

1,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 40,000,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for sale in Nugegoda.
Building for sale in Nugegoda.

1,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 21,000,000

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Land for sale with building in Nugegoda
Land for sale with building in Nugegoda

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 62,500,000

දින 22
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - COMMERCIAL BUILDING with 8 P PEPILIYANA
COMMERCIAL BUILDING with 8 P PEPILIYANA

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 55,000,000

දින 22
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 31.76 P & COMMERCIAL Shop NUGEGODA
31.76 P & COMMERCIAL Shop NUGEGODA

32 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 101,632,000

දින 28
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Building for sale in Nugegoda
Commercial Building for sale in Nugegoda

1,500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 90,000,000

දින 29
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 02 STOREY BUILDING & 16.2 P NUGEGODA
02 STOREY BUILDING & 16.2 P NUGEGODA

3,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 63,180,000

දින 29
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - House For immediate Sale Nugegoda
House For immediate Sale Nugegoda

1,338 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 13,800,000

දින 32
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - තට්ටු 3ක බිල්ඩිමකි - නුගේගොඩ
තට්ටු 3ක බිල්ඩිමකි - නුගේගොඩ

2,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 34
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 04 STORY BUILDING & 8 P PEPILIYANA
04 STORY BUILDING & 8 P PEPILIYANA

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 55,000,000

දින 39
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for sale in Nugegoda
Building for sale in Nugegoda

11,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 250,000,000

දින 48
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Property For Sale Nugegoda
Property For Sale Nugegoda

4,388 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 37,500,000

දින 55
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Shop for sale in Liberty Plaza
Shop for sale in Liberty Plaza

202 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 27,500,000

දින 55
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Apartment Complex in Nugegoda
Apartment Complex in Nugegoda

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 155,000,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!