දැන්විම් 13 න් 1-13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for Sale - Kotte
Building for Sale - Kotte

1,600 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Land For Sale - Nugegoda
Land For Sale - Nugegoda

8,168 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 90,000,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - commercial property for sale - Nugegoda
commercial property for sale - Nugegoda

3,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 19,200,000

දින 26
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 31.76 P & COMMERCIAL Shop NUGEGODA
31.76 P & COMMERCIAL Shop NUGEGODA

32 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 101,632,000

දින 27
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 02 STOREY BUILDING & 16.2 P NUGEGODA
02 STOREY BUILDING & 16.2 P NUGEGODA

3,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 63,180,000

දින 28
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Land for Sale in Nugegoda
Land for Sale in Nugegoda

28 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 70,200,000

දින 28
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Property - Nugegoda
Commercial Property - Nugegoda

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 4,500,000

දින 30
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Building for sale in Pepiliyana
Commercial Building for sale in Pepiliyana

5,500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 150,000,000

දින 32
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Super land for sale - Nugegoda
Super land for sale - Nugegoda

12 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 75,600,000

දින 38
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Four Storied Building for Sale Nugegoda
Commercial Four Storied Building for Sale Nugegoda

7,200 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 88,000,000

දින 43
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Property For Sale in Nugegoda
Commercial Property For Sale in Nugegoda

706 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 40,000,000

දින 43
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for Sale in Jubilee Post -Nugegoda
Building for Sale in Jubilee Post -Nugegoda

1,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 19,800,000

දින 43
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Apartment Complex in Nugegoda
Apartment Complex in Nugegoda

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 155,000,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!