දැන්විම් 11 න් 1-11 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 04 STORY BUILDING & 8 P PEPILIYANA
04 STORY BUILDING & 8 P PEPILIYANA

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 3 Storied Building for sale in Nugegoda
3 Storied Building for sale in Nugegoda

3,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 40,000,000

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Nugegoda new commercial building
Nugegoda new commercial building

25,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 600,000,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial BUILDING SALE Nugegoda
Commercial BUILDING SALE Nugegoda

18,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 275,000,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building(4 apartment) in Nugegoda
Building(4 apartment) in Nugegoda

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 155,000,000

දින 23
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - COMMERCIAL BUILDING & 60 P SALE NUGEGODA
COMMERCIAL BUILDING & 60 P SALE NUGEGODA

20,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 270,000,000

දින 24
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 3 Storied Building For Sale In Nugegoda
3 Storied Building For Sale In Nugegoda

3,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

දින 35
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 02 STOREY BUILDING & 16.2 P NUGEGODA
02 STOREY BUILDING & 16.2 P NUGEGODA

3,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 63,180,000

දින 55
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Condominium Building For Sale Nugegoda
Condominium Building For Sale Nugegoda

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 75,000,000

දින 56
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - COMMERCIAL BUILDING with 8 P PEPILIYANA
COMMERCIAL BUILDING with 8 P PEPILIYANA

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 60,000,000

දින 108
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - COMMERCIAL BUILDING & 35 P NUGEGODA
COMMERCIAL BUILDING & 35 P NUGEGODA

19,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 277,500,000

දින 150

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!