මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කෙටි කාලීන නිවාඩු නිකේතන කුලියට දීම සඳහා | මොණරාගල

දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි