දැන්විම් 54 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මැදිරිගිරිය හි දැන්වීම්

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පොලොන්නරුව - Toyota Townace 1987
Toyota Townace 1987

125,000 km

පොලොන්නරුව, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,190,000

පැය 5
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Huawei Nova 2i (Used)
Huawei Nova 2i (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 30,500

පැය 11
පරිගණක උපාංග-පොලොන්නරුව - Huawei router
Huawei router

පොලොන්නරුව, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පොලොන්නරුව - TAFE 45 DI Tractor
TAFE 45 DI Tractor

පොලොන්නරුව, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,290,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - LG Magna (Used)
LG Magna (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Huawei Honor 5C (Used)
Huawei Honor 5C (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 4,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Huawei GR5 2017 (Used)
Huawei GR5 2017 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Samsung Galaxy S4 (Used)
Samsung Galaxy S4 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 13,900

දින 6
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Huawei Y6 2 (Used)
Huawei Y6 2 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පොලොන්නරුව - Komatsu Excavator / 3 PC 200
Komatsu Excavator / 3 PC 200

පොලොන්නරුව, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,800,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-පොලොන්නරුව - Spd.20. Japan
Spd.20. Japan

පොලොන්නරුව, සංගීත භාණ්ඩ

රු 120,000

දින 8
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-පොලොන්නරුව - Kubota combine harvester
Kubota combine harvester

පොලොන්නරුව, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,850,000

දින 8
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Huawei Y6 (Used)
Huawei Y6 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 15,500

දින 9
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Samsung grand prime pro (Used)
Samsung grand prime pro (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 10
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පොලොන්නරුව - JOHN DEER 5047D
JOHN DEER 5047D

පොලොන්නරුව, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,650,000

දින 11
සුරතල් සතුන්-පොලොන්නරුව - Labrador pappies
Labrador pappies

පොලොන්නරුව, සුරතල් සතුන්

රු 20,000

දින 12
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Huawei GR3 (Used)
Huawei GR3 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-පොලොන්නරුව - 15" double top NRS
15" double top NRS

පොලොන්නරුව, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

දින 13
සංගීත භාණ්ඩ-පොලොන්නරුව - Sounds setup
Sounds setup

පොලොන්නරුව, සංගීත භාණ්ඩ

රු 185,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පොලොන්නරුව - Mitsubishi Canter Boom Truck 1997
Mitsubishi Canter Boom Truck 1997

පොලොන්නරුව, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,500,000

දින 14
සංගීත භාණ්ඩ-පොලොන්නරුව - NRS 1400W
NRS 1400W

පොලොන්නරුව, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

දින 14
මෝටර් රථ-පොලොන්නරුව - Maruti Suzuki Alto 2014
Maruti Suzuki Alto 2014

30,000 km

පොලොන්නරුව, මෝටර් රථ

රු 1,725,000

දින 17
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Huawei Y5 (Used)
Huawei Y5 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 18
ජංගම දුරකථන-පොලොන්නරුව - Oppo A33 (Used)
Oppo A33 (Used)

පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 19
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පොලොන්නරුව - JCB 3cx
JCB 3cx

පොලොන්නරුව, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,500,000

දින 20

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!