වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 209 න් 76-100 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Darbag Drum
Darbag Drum

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,550

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Casio Mini SA Series Keyboard
Casio Mini SA Series Keyboard

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - SOUND CRAFT Mixing Console
SOUND CRAFT Mixing Console

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 125,000

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - BEHRINGER Studio Microphone B pro
BEHRINGER Studio Microphone B pro

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 33,500

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - YAMAHA PSR S975 Keyboard
YAMAHA PSR S975 Keyboard

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 218,000

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - BEHRINGER B1 Studio Microphone
BEHRINGER B1 Studio Microphone

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 23,500

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - BEHRINGER Audio Interface UMC404
BEHRINGER Audio Interface UMC404

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 24,500

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - AKG Perception 120 Studio Microphone
AKG Perception 120 Studio Microphone

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 19,500

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Mission Speakers
Mission Speakers

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 24,000

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Spd20
Spd20

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 122,000

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Pioneer Stereo
Pioneer Stereo

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,000

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Trio Stereo
Trio Stereo

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 18,000

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Pioneer Equalizer
Pioneer Equalizer

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,500

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Pioneer Turntable
Pioneer Turntable

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 19,000

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - INDIAN KOLKATA HARMONIUM
INDIAN KOLKATA HARMONIUM

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 37,500

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Roland td8
Roland td8

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 65,000

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Guitar Iffectos Processr - GT 10
Guitar Iffectos Processr - GT 10

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 50,000

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Mini Keyboard
Mini Keyboard

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 28,000

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha Mixer
Yamaha Mixer

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 80,000

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Guitar Ifector - GT 6
Guitar Ifector - GT 6

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 28,000

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Guitar Ifector - GT 5
Guitar Ifector - GT 5

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 28,000

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Electric Drum Set
Electric Drum Set

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 110,000

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Drum Set
Drum Set

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 90,000

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Tome Set
Tome Set

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Electric Guitar
Electric Guitar

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Electric Guitar
Electric Guitar

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,000

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Box Guitar
Box Guitar

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!