වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 150 න් 76-100 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Branded Piano
Branded Piano

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Amplifier Yamaha
Amplifier Yamaha

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 16,500

දින 18
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Guitar Pedal
Guitar Pedal

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

දින 18
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - cerwin vega Speakers
cerwin vega Speakers

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

දින 18
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - JBL SRX 725 duble top
JBL SRX 725 duble top

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

දින 19
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Kontack Libarary/Key Boards Tone
Kontack Libarary/Key Boards Tone

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,500

දින 19
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - YAMAHA RGX 121Z lead guitar
YAMAHA RGX 121Z lead guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 23,000

දින 19
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Original 2 Wey Crossover
Original 2 Wey Crossover

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,000

දින 20
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha Psr 550
Yamaha Psr 550

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 28,000

දින 22
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Powered Mixer.
Powered Mixer.

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

දින 22
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Midi Octapad
Midi Octapad

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 27,000

දින 22
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Fbt Powered Speaker - Lf62 A
Fbt Powered Speaker - Lf62 A

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 75,000

දින 23
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - NUX MG-100 GUITAR MULTI EFFECT PROCESSOR
NUX MG-100 GUITAR MULTI EFFECT PROCESSOR

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 17,500

දින 24
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Timba Set
Timba Set

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 17,000

දින 25
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - CYMBAL BAG
CYMBAL BAG

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,200

දින 25
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Behringer 3 way Crossover
Behringer 3 way Crossover

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,000

දින 25
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - W900 Fog Machin
W900 Fog Machin

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,500

දින 25
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Acoustic Guitar
Acoustic Guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,000

දින 25
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - ELECTRIC BASE GUITAR-4STRAIN
ELECTRIC BASE GUITAR-4STRAIN

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 17,500

දින 25
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Somax Speakers
Somax Speakers

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 60,000

දින 26
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - B&C DE 85 Original Hise 2K
B&C DE 85 Original Hise 2K

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 40,000

දින 26
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Sound System
Sound System

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,000,000

දින 27
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Power Amp Mow
Power Amp Mow

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 18,000

දින 28
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Sarpina
Sarpina

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 69,000

දින 29
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - 24 Chanal Mexer
24 Chanal Mexer

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 50,000

දින 30
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - ඩ්‍රම්සේට්
ඩ්‍රම්සේට්

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 40,000

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!