වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 148 න් 76-100 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Full Band Sound Setup
Full Band Sound Setup

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,300,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Darbuka Drum
Darbuka Drum

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 4,500

දින 24
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Ibanez Guitar
Ibanez Guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 27,000

දින 24
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Imported Yamaha Amplifier
Imported Yamaha Amplifier

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 60,000

දින 26
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Kontakt Tones
Kontakt Tones

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,500

දින 26
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Rock Audio Amplifier
Rock Audio Amplifier

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 40,000

දින 28
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Octapad Midi
Octapad Midi

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

දින 28
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Octa pad USB - Drum module
Octa pad USB - Drum module

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 23,000

දින 28
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Roland TD8 Drum Module
Roland TD8 Drum Module

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 66,000

දින 29
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Bestler Violin
Bestler Violin

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,000

දින 30
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Full Band Sound Setup
Full Band Sound Setup

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,300,000

දින 31
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - බොක්ස් ගිටාර්
බොක්ස් ගිටාර්

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,500

දින 31
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Medeli Electrict Drums
Medeli Electrict Drums

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 55,000

දින 31
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - CASIO CTK 1550 KEY BOARD
CASIO CTK 1550 KEY BOARD

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,500

දින 31
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - CASIO CTK 2250 KEY BOARD
CASIO CTK 2250 KEY BOARD

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 21,900

දින 31
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha Japan Steel snare drum
Yamaha Japan Steel snare drum

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,000

දින 32
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha f310 Semi acoustic guitar
Yamaha f310 Semi acoustic guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 18,000

දින 32
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Imported Sound Craft Mixer
Imported Sound Craft Mixer

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 60,000

දින 32
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha Mixer
Yamaha Mixer

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 60,000

දින 33
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - DRUM STOOL
DRUM STOOL

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,500

දින 33
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - FALCON SNARE DRUM
FALCON SNARE DRUM

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,900

දින 34
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Sound setup
Sound setup

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 49,000

දින 34
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - BOSS ME 8B
BOSS ME 8B

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 14,000

දින 34
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Line Array
Line Array

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 250,000

දින 35
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Kontack Libarary/Key Boards Tone
Kontack Libarary/Key Boards Tone

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,500

දින 36
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - CASIO CTK 245 KEYBOARD
CASIO CTK 245 KEYBOARD

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,500

දින 36

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!