මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කළමනාකරණ අභ්‍යාසලාභී රැකියා අවස්ථා | කුරුණෑගල

දැන්විම් 13 න් 1-13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි