මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

එකතු කිරීම් සහ ප්‍රතිසාධන නියෝජිතයන් රැකියා අවස්ථා | කුරුණෑගල

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි