මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කෝට්ටේ හි විශාලතම වෙළඳපොළ

දැන්විම් 1,971 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි